<<

#18 ; Rörande angelägenheter

>>

I den förra artikeln hann vi inte till att sikta på rörande mål. Helt uselt var det emellertid inte. Åtminstone fick vi en fungerande uppfattning om kulornas hastigheter. Kanske kunde vi också räkna ganska bra hur kulan faller i luften, på grund av hastigheterna som fabriken ger.

Fart m/s motsvarar
km/h
vad kunde det vara
1,0 3,6 promenererare
2,0 7,2 joggare
4,0 14,4 ganska snabb löpare
6,0 21,6 cyklist
10,0 36,0 moped, traktor
16,7 60,0 långsam bil
22,2 80,0 normal bil på landsvägen
30,0 108,0 snabb bil på landsvägen
33,3 120,0 bil på motorvägen

Sedan skall vi uppvisa hur mycket måste man sikta på framsidan av det rörande målet för att träffa det. Vi vill ju skjuta så att målet och kulan hamnar samtidigt på samma plats. Om det tar en halv sekund för kulan att nå målets avstånd, då skall vi sikta den plats där målet kommer att befinna sig om en halv sekund.

Det skulle ju vara underbart om det fanns sådana sikten som visar direkt och klart vart skall man sikta i vart och ett fall. Kanske kommer vi någon gång att få sådana? Här vill vi i alla fall simulera ett mycket modernt sikte som vet hur man skall kompensera målets hastighet i sidled. Vi kommer trots allt tills vidare antaga att det finns ingen vind från sidan.

Mycket beror ju på målets hastighet. En gående soldat avancerar cirka 5 kilometer per timme. En löpare går kanske 10 km/timme och en cyklist 20 km/timme. Ett långsamt fordon har hastigheten cirka 40 km/h, en normal personbil på landsvägen cirka 80 km/h.

Vi kommer att ge här hastigheter vinkelrät till siktlinjen. Visst är målets hastighet i sidled mindre om det inte rör sig vinkelrät till siktlinjen. Om målets rörelseriktning gör en vinkel 45° med siktlinjen, då är farten i sidled bara 70% av det hela.

Man skall minnas att normalt MILDOT-siktet visar bara ±5 MIL från centrum med den goda skalan. Kanske är det någon gång en fördel om det går att utvidga MILDOT-skalan med ZOOM-okularen? På sätt och vis är det dumt om skalan inte visar rätt, men å andra sidan kan man kanske utnyttja den bredare vyn i siktet för att hanska snabba mål om precisionen inte är ytterst viktigt?

En lämplig enhet för målets hastighet är meter per sekund. Det gäller att 1 m/s = 3,6 km/h därför att 1 m/s = 3600 m/h därför att det finns 60 * 60 = 3600 sekunder i en timme.

Det är ganska hopplöst att försöka skjuta noggrannt mål som rör sig mera än 10 m/s i sidled, även med snabbare kulor. Det tar för kulan åtminstone cirka en halv sekund att flyga 400 meter och om målet rör sig t.ex. 5 meter på en halv sekund och felet i farten kan vara i storleksklassen 10%, då är precisionen i slutresultatet bara cirka 50 cm. Passar den precisionen för en skarpskytte?

Hur skall man sikta det rörande målet, beror ju också på målets avstånd och gevärets kulans egenskaper. Därför måste vi välja en kaliber. Helt lineärt går det inte.

Vi kommer här att utnyttja Gun Digest 2004 därför att jag har inte hittat en bättre källa för fabrikernas data. Jag är väl "student of the Gun".

Först skall jag implementera i MILDOT-siktet enbart målens rörelse sidleds, utan information om det hur kulan faller med distansen. Senare hoppas jag kunna förena rörelsen och distansen i siktet. Jag tycker att det siktet kunde se fint ut, med korsar som har horisontala enligt distansen kortare blivande linjer vilka visar hur mycket kulan faller och vertikala också enligt distansen kortare blivande linjer vilka visar hur mycket skall man sikta på framsidan av det rörande målet för att träffa det, när man vet målets hastighet. Korsarnas centrum skulle visa vart man skall sikta för varje enskild distans. Det kunde se ut nästan som ett ultramodernt sikte på ett jaktplan?

"1 MIL" i siktet motsvarar på 100 m avstånd

<< till vänster << målet rör >> till höger >>

 

Målets avstånd:  Målets fart sidleds:

Målets diameter är 1,8 meter. För snabba mål behöver man ZOOMa så att siktet visar t.ex. 20 cm på 100 meters håll som 1 MIL (fast det är 2 MIL på riktigt).

Programmet korrigerar inte än målets position i sidled automatiskt, men kanske det gör det i framtiden. Ändamålet är att kompensera automatiskt också kulans nedåt fallande rörelse i siktet. För det kommer vi att behöva bättre information. Arbetet pågår ...


Meny
Huvudsida (finska)