<<

#11 ; Distansen betyder allt

>>

I det föregående har vi startat från målets kända distans, målet befinner sig exakt t.ex. på avståndet 300 meter, prick. Är det i praktiken alltid just så, vet vi alltid målets distans precis till att börja med? Nä, det är inte fallet. I allmänhet skall vi kunna mäta målets distans med MILDOT-siktet, om vi vet ganska bra hur stort målet eller någon av dess delar eller någonting nära målet är.

Hur små föremål kan man se utan kikare? Ögats skillnadsförmåga som vinkel i goda förhållanden är ungefär en bågminut, eller en 1/60 del av en grad. Det finns 60 bågminuter i en grad, eller 1° = 60' (till skillnad från en 'tidsminut' eller sextiondedel av en timme använder jag här ordet 'bågminut').

På engelska kallar man bågminuten MOA eller Minute Of Arch och det används också som ett mått inom ballistiken.

Om vi ser en objekt vars höjd är b i en vinkel 1 bågminut och objektet befinner sig på avståndet a , hur stor är då objektet, alltså hur mycket är måttet b på distansen a när synvinkeln är 1 MOA?

Från bilden kan vi konstatera att tan(0,5') = (b/2) / a , alltså a * tan(0,5') = b/2 och b = 2 * a * tan(0,5') och eftersom tan(0,5') = tan(1/120°) = 0,0001454... , blir det som resultat att b = 0,029 meter om distansen a = 100 meter.

1 MOA är alltså omkring 2,9 cm på 100 meters avstånd. Alltså vinkeln 1 MIL motsvarar (10 / 2,9...) = 3,4377... MOA eller ungefär kan man säga att 1 MIL = 3,4 MOA. Man skall alltså normalt lätt kunna se också utan kikare mindre detaljer än 1 MIL. Den minsta vinkeln en skarpskytte normalt behöver bry sig om är cirka 0,1 MIL eller ungefär 0,3 MOA. Det är dock en något mindre vinkel än den minsta vinkeln (omkring 0,3 MIL eller tre cm på hundra meters håll) vad man kan se med blotta ögat i goda förhållanden. Klart att skytten behöver vara omsorgsfull. Baksmällan och skakande händer är till skada.

Men det är ju ofantligt lättare att uppskatta vinklar med kikare än med blotta ögat. Vi behöver ocksä kännedom om objektets storlek för att kunna uppskatta dess avstånd. Det är nyttigt att veta hur stora är lastbilens hjul i centimeter. Det är nyttigt att veta hur breda och höga fönster en byggnad har. Det är bra att veta trafikmärkens och telefonstolpens exakta höjd, även om vi kommer inte att skjuta hål i just den stoplen. En skarpskytte skall vara uppfinningsrik och kreativ, skarptänkt även i stressande situationer.

När det riktiga målet befinner sig i närheten av en stolpe, då hjälper det oss att träffa målet om vi vet hur stor stolpen är i verkligheten. Målets avstånd är praktiskt taget det samma som stolpens. Vi kan ju mäta stolpens synvinkel i siktet, men att bara gissa avståndet räcker inte till en skarpskytte. Någon gång kan man mäta sträckan från en bra karta, men en annan gång lyckas det inte. En skarpskytte kan inte (och skall heller inte) alltid befinna sig på en plats som är klart och noggrant markerad på en karta.

Det är för resten alltför lätt för fiendet att ge koordinaterna av en sådan plats till artilleriet. Som en skarpskytt vill du inte att fiendet (eller någon annan heller) skall veta koordinaterna på din vistelseplats. Du vill inte att de skulle veta ens det att du existerar! Du skall aldrig ange ditt exakt läge t.ex. till radion, inte till någon. Aldrig, aldrig, aldrig. Den som frågar efter ditt läge eller dina koordinater t.ex. via radio, är inte din bästis. Ditt läge är allt artilleriet behöver för att öppna eld, du som granaternas mål. De artillerigranaterna kan döda dig från tiotals meters avstånd, de behöver inte träffa exakt. Och artillerit skjuter många skott.

Vanliga soldater skjuter tillräckligt bra till distanser upp till 100 meter eller kanske även 150 meter. Gevärskulan flyger ganska rakt i dessa kortare sträckor och målens synvinklar är proportionellt stora. Den vanliga soldaten behöver inte veta om målets distans är 90 meter eller 110 meter, för det gör ingen större skillnad. Träffar har inte målet, då skjuter han om, och om, och om ...

Vi skarpskyttar däremot arbetar med distanser omkring 300 - 800 meter då synvinkeln är mycket mindre och kulans bana krökare. Vi kan på fältet inte skjuta många gånger. Distansen är dess viktigare desto större den är. Ju större distansen, desto större fel. Uppskattningen av distansen blir svårare när distansen växer. Det blir svårare att träffa målet när distansen växer, även om vi skulle veta målets exakta avstånd. Vinden verkar mera. Faktiskt borde man veta sträckan ännu noggrannare när målet är långt borta, därför att kulan faller allt mera krökt med den växande distansen, men det går ju inte an. Felet blir större när avståndet växer. Slutligen blir det för svårt, nästan omöjligt att träffa målet.

Kanske kunde man åtminstone i det här tidiga skedet säga att skarpskyttar har bara 3 viktiga ting: avståndet, avståndet och avståndet. Det finns alltså bra skäl att öva på att uppskatta distansen till målet.


Passa på, pröva på olika sträckor

"1 MIL" (enligt siktet) motsvarar
på 100 m avstånd
Med text    Justera siktets position från normalläget
 • horisontalt MIL
 • vertikalt MIL
 • Räkna avståndet från det följande: Måttets verkliga storlek : cm Måttet synas i vinkeln : , MIL
  V
  ä
  l
  j

  m
  å
  l
  e
  t
  !
  Mål #1 är en bil 4 meter lång Målets verkiliga / uppskattade avstånd blir : meter  (obs. minimum!)
  Mål #2 är en måltavla 2m * 50cm
  Mål #3 är en måltavla 2m * 60cm
  Mål #4 är en soldat 1,8 m hög
  Mål #5 är en soldat 160 cm hög

  Som ett exempel skall vi antaga att i ditt sikte 11,5 cm synas som 1.0 MIL på hundra meters håll. Siktet visar alltså lite fel. Du ser fjärran en bil vars längd är 5 meter och i ditt sikte synvinkeln ser ut att vara 5 MIL. Hur långt borta är bilen? Programmet berättar att bilens distans är 870 meter. I den röda raden skall du välja "Räkna avståndet..." och sätta ovannämnda siffror till "Måttets verkliga storlek" och "Måttet synas i vinkeln". Programmets bil är ju bara 4 m lång, en meter kortare, men kanske skadar det inte.

  Hur skulle en 4 meter lång bil synas i siktet om det visar vinklar helt rätt? Ta bort "Räkna avståndet..." och sätta 10cm på "1 MIL" (enligt siktet) motsvarar... Då ser du bilen i ett perfekt sikte som ljuger inte. Skillnaden är ju i detta fall inte hemskt stor, men det uppskattade avståndet skulle bli fel om vi inte iakttar siktets egenskaper.

  Du kan välja andra sträckor när "Räkna avståndet..." är tom. Alltså "Räkna avståndet..." sätter själv den enligt siktets kvalitet, målets mått och synvinkeln räknade distansen till "Målets verkiliga / uppskattade avstånd blir". När du inte har valt "Räkna avståndet...", då använder programmet det avstånd som du eller programmet har valt förr.


  Meny
  Huvudsida (finska)