<<

#10 ; En ny begynnelse

>>

Det här svenska projektet kan inte hamna i ett dödläge. Efter en paus kommer vi att fortsätta med andra medel. Först kommer vi att koncentrera oss på gevärets optiska sikte och vi kommer att använda grafik för åskådlighetens skull. JavaScript och HTML5 kommer att rädda världen.

MILDOT-siktet är en fin uppfinning. För att förstå det skall vi fundera på lite inledande matte. Om vi har en cirkel med radie 1000 meter eller en kilometer, då är hela cirkelns omkrets 2 * 1000 * π meter (där π = 3,14159...) eller omkring 6283,2 meter. Det finns 2 * π radianer i hela varvet 360° och vi kan säga att på en kilometers avstånd till en vinkel vars storlek är 1 radian motsvarar en båge som är 1000 meter.

Bågen är förstås krökt. Men om vi tänker på bågen som är bara en meter lång på en avstånd av 1000 meter, då är bågens krökhet i praktiken rätt så liten. I praktiken kan vi då säga att även ett rakt föremål 1 meter lång syns från en kilometers avstånd i en vinkel vars storlek är en tusendedels radian, en milliradian, eller kortare MIL.

En kilometer är en tämligen lång sträcka för en skytte, men det går att räkna lineärt även för kortare sträckor. På hundra meters avstånd är 1 MIL lika med 0,1 meter, eller 10 centimeter. På 200 meter är 1 MIL lika med 20 centimeter. På 300 meter är 1 MIL 30 centimeter och då skulle 6 MIL bli 1,8 meter.

En genomsnittlig stående soldat 180 centimeter lång skulle alltså synas i en vinkel av 6 MIL på 300 meters avstånd. På 200 meters avstånd skulle han synas i en vinkel av 9 MIL, för 1,8 meter är 9 MIL på 200 meters avstånd. Om vi vet att soldaten är 200 centimeter lång och han synas i siktet i en vinkel av 4 MIL, då vet vi att han måste vara på 500 meters avstånd. En MIL är ju 0,5 meter på 500 meters avstånd.

MILDOT-siktet har vinklar markerade med milliradianer. Hela skalan är 10 MIL. En vinkel av 0,1 MIL är mycket liten. Man kan knappast i praktiken ständigt skjuta noggrannare än så, för 0,1 MIL är bara 1 centimeter på 100 meters avstånd och bara 5 centimeter på 500 meter.

Vi måste ändå minnas att världen är inte perfekt. Alla MILDOT-skalor stämmer inte. Speciellt om siktet har en zoom-okular, alltså inställbar förstoring, kan det hända att MILDOT-skalan stämmer enbart för en viss förstoring. Andra lägen är missvisande. MILDOT-skalor kan visa fel. Var och en skall pröva på sitt sikte och undersöka hur mycket det ljuger. Man skall inte lita på det att det skulle automatiskt vara 100% perfekt även om siktet var dyrt. Kolla först, för att vara på den säkra sidan.

Det är ingen katastrof om siktet visar lite fel, för saken går att bota automatiskt med lite extra matte här. Det är alltid bättre att veta sanningen. Mikrostaten Insulo de Muelejo har lösningar till alla problem!


MILDOT-sikte

Men nu skall vi skaffa oss preliminär praktisk erfarenhet i att titta genom MILDOT-siktet. De små röda cirklarna har radie 0,2 MIL. Vinkeln mellan mittpunkter av de små röda cirklarna är 1 MIL. Passa på och pröva själv!

"1 MIL" (enligt siktets märken) motsvarar
på 100 meters avstånd
Målets verkiliga avstånd är Med text
Justera siktets position i vinkel från normalläget
 • horisontalt MIL
 • vertikalt MIL
 • Målet :

  Första målet #1 är 200 cm högt och 50 cm brett. De minsta svarta kvadraterna på målet är 10 cm * 10 cm.
  Andra målet #2 representerar en soldat 180 cm hög. Hans axlar är hela 60 cm breda (något mera än mina).
  Tredje målet #3 är en (icke standard) stor måltavla vars diameter är 180 centimeter. Diametern i den innersta svarta cirkeln är bara 10 cm, alltså radie 5 cm. Normalt är ringarna på tavlan 10 cm breda. Den innersta vita ringen är emellertid bara 5 cm bred.

  Det är lite besvärligt om siktet visar fel, men jag har bestämt kalla måtten på sikten MIL i alla fall, även om de är lite fel matematiskt. Alltså kanske är det mera praktiskt om vi låtsas ändå att skalan är rätt. Eller skall jag fundera det om igen? Nä, int vet ja. Kanske kan man här tänka att det som synas i siktet är sanningen om man har väljt rätt hur mycket 1 MIL motsvarar på 100 meters avstånd? Om det finns fel på skalan, tar det första urvalet ("1 MIL" motsvarar...) hand om det.


  Meny
  Huvudsida (finska)