<<

#09 ; Icke nöjd

>>

Jag kan inte säga att jag skulle vara nöjd med föregående resultat. Det största problemet är troligen det att jag har trott på fysiken och antagit den negativa accelerationen och luftmotståndets kraft FD vara proportionella med v2. Fysiker tycks inte förstå ballistik.

I högre hastigheter, två eller tre gånger ljudets hastighet, kan det nog inte stämma. Eksponenten för hastigheten v i den fysikaliska formeln borde vara större än två. Troligen beter luftmotståndet sig annorlunda när hastigheten är tex. inom 830 m/s och ... skall vi säga ... 500 m/s, jämfört med mindre hastigheter, tex. underljudshastighet 200 ... 300 m/s.

Ballistikens hemligheter har inte ännu öppnat sig till mig. Visst fyller dessa skrivningar det syfte att jag får träning i att skriva på svenska. Som en ballistisk undersökning har de emellertid varit ganska usla och onyttiga. Faktum är att tills vidare kan jag inte presentera gevärkulans flygande rörelse på ett tillfredställande sätt.

Jag tror att jag skall näst koncentrera mig till det data som fabrikerna ger för ammunition. Och skall försöka så småningom lära mig ballistik på riktigt. Kanske kommer jag någon vacker dag att förstå kulornas rörelse bättre än nu.

Kanske det skulle vara en duglig idé att interpolera fabrikens data med fjärde grads polynom och försöka ta reda på det verkliga luftmotståndet på det sättet. Tror att de är bara en sorts genomsnittliga värden och inte skärskilt noggranna, men ändå. Man kunde åtminstone prova på det.

Miniatyrgevärs ammunition (.22LR) skulle troligen vara lättare att hantera numeriskt än data för högtryckspatroner som tyngre vapen, gevär använder. Skärskilt angenämt beträffande interpolation är om informationen är given i jämna mellanrum av sträckan. Det är nu den nya vägen framför mig.

10 grain = 0,648 gram
1 gram = 15,432 grain

1 fps = 0,3048 m/s
1 m/s = 3,281 fps

1 yard = 0,9144 m
1 inch = 25,40 mm
1 sq.in = 6,4516 cm2
1 lb = 0,4536 kgMeny
Huvudsida (finska)