<<

16.07.2022

>>

Aivan koko kesä ei ole mennyt hukkaan. On sentään hyväkin uutinen. Nimittäin kuukausi sitten on Suomen maassa hyväksytty uudeksi poliittiseksi puolueeksi SML, eli lyhenne avattuna "SiniMusta Liike", kuten alla oleva (itse tekemäni) tiivistelmä kuvankaappauksesta puoluerekisterin sivuilta kokee oikeaksi todistaa.

Tällaista kansallismielistä puoluetta Suomessa on jo kaivattu, erikoisesti kun Perussuomalaiset vaikuttaa arveluttavasti siirtyvän selkeästi oikealle poliittisessa kentässä ja vasemmalta merkittävä kansallismielinen vaihtoehto nähtävästi puuttuu. Joitakin muutoksia on ilmeisesti liikkeessä tapahtunut, mutta uskon että kannattajakortein kerätyn tuen ja kannatuksen edustama linja oleellisesti säilyy.

Toivottavasti SML on seuraavissa eduskuntavaaleissa todellinen käytännöllinen vaihtoehto minunkin vaalipiirissäni. Täältä olisi yksi ääni tulossa uuden kansallismielisen, mutta ei painollisesti oikeistolaisen puolueen edustajalle. Vasemman laidan aidosti kansallismielisiä puolueita kun ei Suomessa aiemmin ole ollut yhtään ainoaa kappaletta.

Kyllä kansan syvät rivit tietävät. Perinteiset vasemmistopuolueet ja niin sanotut työväenpuolueet ovat olleet selkärangattomia ja kritiikittömiä globalismin renkejä ja juoksupoikia, USA:n taloudellisen imperialismin ja USA -ehtoisen internationalismin perseennuolijoita, suurpääoman orjia, EU:n, Euroopan rahaliiton ja NATO:n munattomia kannattajia. Uudet tuulet nyt puhaltakoot Suomen maassa. Suomi suomalaisille, se on terve periaate.


Sinimustan liikkeen ohjelma ja säännöt saivat minut - Suomessa elävänä maanpakolaisena - kovasti innostumaan ja miettimään oman mikrovaltiomme säännöstöä. Niinpä seuraavassa aatoksia siitä.

Luonnollisesti lähtökohtani oman itsenäisen valtioni suhteen ovat erittäin erilaiset kuin yllämainitulla suomalaisella uudella puolueella, vaikka yleisesti ottaen kannatankin SML:n linjaa Suomen suhteen. Minä lähden seuraavassa jokseenkin tyhjältä pöydältä liikkeelle luomaan omaa ihanneyhteiskuntaani käytännöllisesti katsoen tyhjästä, mutta 100% valtuuksin. SML taas omaa realistisena lähtökohtanaan Suomen nykyisen EU-vasallivaltion tilanteen ja pyrkii sijoittautumaan sen politiikaan eräänä uutena vaihtoehtona monien muiden joukkoon. Minähän en vaikuta SML:ään millään tavalla, enkä ole oikea henkilö sitä yksityiskohtaisemmin kuvailemaan. Omassa virtuaalisessa valtiossani sensijaan päätän itse.

Luonnollisestikaan SML ei ole vastuussa minun omista mielipiteistäni. Seuraava ei siis ole kuvaus SML:n linjasta Suomessa, vaan minun linjastani omassa mikrovaltiossani.


Oman itsenäisen valtiomme
- viralliselta nimeltään "Mueleja Insulo" -
tulevat säännöt ja ohjelma

Vallitseva tilanne on sellainen että valtiossamme on vain yksi kansalainen, valtiolla ei toistaiseksi ole merkittäviä tuloja, eikä taloudellisia ja tuotannollisia toimintamahdollisuuksia. Valtiomme on toistaiseksi pääosin virtuaalinen. Kasvun mahdollisuutta ja konkreettisia valmiuksia tulevaisuudessa ei kuitenkaan voida täysin pois sulkea, joten lienee paikallaan hahmotella joitakin valtiomme sääntöjä.

Kaikkea ylintä valtaa valtiossa käyttää hallitsija, niin lainsäädännössä kuin toimeenpanossakin. Valtion säännöt ovat kesken ja työn alla, joten voi tulla lisäyksiä ja muutoksia yksityiskohtiin. Sääntöjä voidaan muuttaa myös takautuvasti. Laeissa ja säännöissä pyritään yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee hallitsija. Valitusoikeutta ei ole. Maassa maan tavalla tai sitten maasta ulos.

Arvopohjamme

Vaalimme valtiossamme monenlaista tietoa ja taitoa. Tiede ja tekniikka on meille tärkeää, mutta myös moni käytännöllinen tietotaito. Emme kannata internationalismia ja globalismia, vaan arvomme ovat perinteisiä, lokaaleja ja kansallisia.

Virallinen kieli on Esperanto ja varakielenä suomi. Kunnioitamme erikoisesti suomalaista perinnettä ja mielipiteen vapautta. Valtiossa on periaatteessa henkilökohtainen uskonnonvapaus, mutta ainoa suositeltu ja julkinen uskonto on perinteinen suomalainen luonnonusko.

Omaehtoinen yhteisöllisyys on meille korkea arvo. Asiallinen harrastustoiminta, taide, musiikki ja urheilu ovat valtiossa vapaita, mutta emme niitä erikseen tue. Hyvää makua, kohtuutta ja hyviä tapoja tulee noudattaa.

Kansalaisuus

Vain hallitsija voi hyväksyä uusia kansalaisia ja tarvittaessa erottaa kansalaisen. Kielteistä päätöstä kansalaisuudesta ei tarvitse perustella. Kansalaisuus ei periydy, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Kansalaisen lapsi ei saa kansalaisuutta automaattisesti. Kansalaiseksi hyväksytty voi kuitenkin myös itse luopua kansalaisuudestaan, jolloin hänen tulee välittömästi ja pysyvästi poistua valtiosta. Takaisin ei ole tulemista.

Kansalaisella voi olla valtiota kohtaan velvollisuuksia jos hallitsija katsoo hänet niihin sopivaksi ja kykeneväksi. Velvollisuuksista ei voi kieltäytyä millään perusteella. Esimerkiksi asepalveluksesta kieltäytyminen uskonnollisin perustein tai "omantunnonsyin" ei ole sallittua.

Sopimattomasti toimivaa henkilöä rankaistaan irtisanomalla tämän kansalaisuus ja karkottamalla hänet maasta. Jos kyseessä on viranhaltija, tulee myös muita seuraamuksia.

Oikeuksista

Perhe tai suku voi olla tärkeä kansalaiselle, mutta viime kädessä valtion etu ohittaa aina kaiken muun jos syntyy ristiriita. Terve talonpoikaisjärki on hyvä ohjenuora.

Blokkien, klaanien ja kuppikuntien muodostaminen, kapinointi ja hallitsijaa vastaan liittoutuminen on kiellettyä. Ammattiliitot, mielenosoitukset ja poliittiset puolueet eivät ole sallittuja. Lakko-oikeutta ei ole. Kiellettyjä ovat myös kaikenlainen vakava rikollisuus, kiristys, koronkiskonta, vakoilu, terrorismi, sabotaashi, kansalaistottelemattomuus, ilkivalta, vahingonteko.

Niin kutsuttu "rasismin vastustaminen" ei ole valtiossa sallittua. Luonnon eläimille ei saa vaatia erikoisia oikeuksia. Ei myöskään ole luvallista protestoida mm. kasvihuoneilmiötä, ilmastonmuutosta, fossiilisia polttoaineita, luvallisia ammatteja ja luvallista tuotantoa, biodiversiteetin vähenemistä, diktatuuria, sääntöjä, määräyksiä, saasteita tai ympäristön tilaa vastaan.

Kansalaisen toiminta valtion ulkopuolisen tahon hyväksi ja meidän valtiotamme vastaan on kiellettyä. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat ulkomailta johdettuja potentiaalisesti vahingollisia ylikansallisia toimijoita.

Viranhaltijat

Mieluiten yhteisömme toimisi kokonaan ilman virkamiehiä, koska näihin tunnetusti liittyy ongelmia. Kansalaiset pääsääntöisesti ovat tärkeämpiä kuin byrokraatit.

Jos virkamiesten asetus tulee välttämättömäksi, ovat he virkansa hoidosta vastuussa henkilökohtaisesti ja absoluuttisesti. Virkarikos on valtiossa erittäin vakava asia ja rangaistus sellaisesta tulee olemaan kova.

Suhde ulkovaltoihin

Kunniotamme normaalioloissa muiden valtioiden sisäisiin asioihin puuttumattomuutta. Emme suvaitse ulkopuolista oman valtiomme asioihin puuttumista.

Olemme hyvin kriittisiä kansainvälisiä sopimuksia kohtaan. Itsenäisenä suvereenina valtiona noudatamme ainoastaan niitä valtioiden välisiä sopimuksia jotka itse valitsemme.

Emme osallistu sotilaallisiin tai valtiollisiin liittoihin. Emme uhkaa ketään, mutta voimme puolustautua jos meitä vastaan hyökätään. Kehitysapua emme harjoita. Emme liity sellaisiin kuin esimerkiksi EU, NATO, YK.

Erikoisesti haluamme painottaa sitä että Venäjän valtio on ystävämme, emmekä hyväksy mitään syrjintää, boikotointia, pakotteita, sotaa, terrorismia tai muuta kielteistä asennetta tai aktiviteettia joka kohdistuu Venäjään.

Maahanmuuttajat, turistit, yms.

Maahamme tuleminen ja muuttaminen ei ole vapaata. Valtio on ainoastaan omia kansalaisiaan varten.

Emme ota vastaan pakolaisia, maahanmuuttajia, turisteja, turvapaikan hakijoita, vierastyöläisiä, kulkureita, kerjäläisiä, irtolaisia. Emme myönnä oleskelulupia. Työskentelylupaa ei myöskään myönnetä ulkomaalaiselle.

Sukupuolisuus

Homoseksualismi ei ole sen tuomittavampaa kuin heterouskaan, koska kyse ilmeisesti on henkilön luontaisesta ominaisuudesta. Väkivalta ja holtiton käytös luonnollisestikin on kiellettyä.

Sukupuolen vaihdoksia leikkauksella emme pidä järkevinä, koska on osoittautunut että sukupuoleensa tyytymätön henkilö on edelleen tyytymätön leikkauksen jälkeen, eikä hänen ongelmansa siis sillä parane.

Avioliitto ei ole tarpeellinen instituutio. On monasti osoittautunut että avioliittoon liittyy ongelmallisia ja sairaita ilmiöitä, joten avioliitot eivät ole valtiossamme voimassa. Kansalaiset voivat halutessaan asua ja elää toistensa kanssa, mutta siihen ei tarvita mitään avioliittoa.

Prostituutio on ongelmallinen asia, vaikka olisi yksityistäkin. Prostituutiota on esiintynyt aina ja kaikkialla, eikä ole syytä olettaa että asiaan tulisi muutos. Emme luonnollisestikaan suosittele silmitöntä huoraamista, mutta erikoisen problemaattista olisi jos ainoastaan seksi ostaminen (eikä samalla myöskin sen myyminen) olisi kiellettyä. Haluamme pääosin lakaista ongelman vaivihkaa maton alle, eli toimimme kuten moni muukin valtiollinen taho.

Paritus on valtiossa ehdottomasti kiellettyä. Sukupuolimoraalin ilmeinen löysyys on peruste kansalaisuuden menetykselle ja karkotukselle.

Päihteet

Nautintoaineet, päihteet ja huumeet ovat periaatteessa sallittuja, mikäli eivät aiheuta vakavia häiriöitä ja ongelmia. Esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa ei veroteta. Kukin olkoon itse itsestään vastuussa. Kukaan ei kuitenkaan saa tahtomattaan altistua päihteille.

Vakavat päihdeongelmat ja sellaisten aiheuttaminen muille ovat käypä peruste kansalaisen erottamiselle ja karkoittamiselle.

Taloudelliset seikat

Jos valtiolla on tuloja joskus tulevaisuudessa, on mahdollista maksaa kansalaisille toimeentulotukea. Tuki on oltava kaikille sama. Emme hyväksy harkinnanvaraista tai tarveharkintaista henkilökohtaista taloudellista tukea. Tuki on vastikkeetonta.

Veroja voidaan ehkä joskus tulevaisuudessa periä. Vero on kaikille sama, eikä veronkorotus ole mahdollista. Kulutusta ja varallisuutta ei voida verottaa, eikä verotusta voi perustella ympäristösyillä tai terveysnäkökohdilla. Verotus on vain verotusta, eikä sillä ole muuta tarkoitusta. Vero ei voi olla rangaistus.

Valtiollinen ja yksityinen yritystoiminta on ehkä joskus vielä mahdollista. Yksityisiä yrityksiä mahdollisesti verotetaan erikseen.

Koululaitos

Jos valtiomme joskus perustaa kouluja, tulee näiden palvella aidosti kansalaisten tarpeita. Opettajan tehtävä nimenomaan on opettaa. Oppilaiden tarpeet ovat ensisijaisia.

Kouluissa tulee kunnioittaa perinteistä suomalaista luonnonuskoa ja siihen liittyviä seikkoja. Muita uskontoja emme opeta.

Koulutuksen tulee olla mahdollisimman käytännöllistä. Pääpaino esimerkiksi tekniikassa. Koulutusta ei kuitenkaan voi sälyttää yritysten harteille.

Oppivelvollisuutta ei ole, mutta valtio kuitenkin periaatteessa edellyttää että jokainen kansalainen olisi yhteisölle hyödyksi ja hänellä olisi yhteisössä jokin myönteinen rooli.

Erikoisia määräyksiä

Yritystukia emme hyväksy. Yritys pärjätköön omilla tuloillaan, tai kaatukoon ellei siihen kykene. Yritysriski kuuluu yrityksen kannettavaksi. Monopoleja emme hyväksy, sellaisia kuin esimerkiksi Suomen surullisenkuuluisa Caruna, jolla on sähkönsiirron alueellinen monopoli. Yritysten välisen kilpailun on oltava tervettä ja vapaasti mahdollista.

Kukin voi yksityisesti harjoittaa - tai olla harjoittamatta - valitsemaansa uskontoa yksityisesti, mutta vieraiden uskontojen julkinen palvonta ja levittäminen on kiellettyä. Uskonnollinen käännytys vieraaseen uskontoon on kiellettyä. Ainoa suositeltu uskonto on vanha suomalainen luonnonusko.

Suomessa on osoittautunut että julkisten kirjastojen ns. "asiakkaiden kirjojen vaihtohyllyt" ovat käytännössä varsin ongelmallisia, ehkä periaatteessa hyvästä alkuperäisestä tarkoituksesta huolimatta. Sellaiset valvomattomat kirjahyllyt ovat käytännössä hävyttömän taloudellisen hyväksikäytön välineitä. Omituisten mielivaltaisten lisämääräysten latelu ei paranna tilannetta. Aito vaihto ei voi toteutua niin. Niinpä sellaiset valvomattomat yleiset kirjanvaihtohyllyt ovat valtiossamme kiellettyjä. Tavaroiden vaihdon tulee tapahtua valvotusti tai henkilökohtaisesti esimerkiksi kasvokkain, vapaaehtoisesti ja rehellisesti kahden ihmisen välillä.

Tasa-arvo, solidaarisuus ja demokratia ehkä ovat korkealentoisia periaatteellisia tavoitteita, mutta käytännössä niihin liittyy isoja ongelmia. Todellinen tasa-arvo tuskin on koskaan edes mahdollista. Täydellinen taloudellinen tasa-arvo on selvästikin utopiaa. Sukupuolten, rotujen, uskontojen, sosiaaliryhmien, ikäryhmien, etnisten ryhmien yms. tasa-arvosta on siksi turha partaansa paukuttaa. Nämä ovat käytännössä erittäin tulkinnallisia ja niinpä emme niitä säätele.

Mikrovaltio Myllynsaaren hallitsija
Sameli IV "Julkea"Valikko
Pääsivu