<<

03.05.2020

>>

Vapun aikoihin on suurilla valtiomiehillä ollut tapana pitää merkittäviä puheita ja kansalla on ollut tapana heilutella erivärisiä (mutta voittopuolisesti punavärisiä) lippuja. Tiettävästi Vappu on myös opiskelijoiden juhla-aikaa. Minä kun edelleen olen päätoiminen opiskelija, tekniikan ylioppilas, ja sivutoiminen valtionpäämies, niin sopinee minunkin avata sanainen arkkuni ja käpälöidä maailman tilaa. Lippua meidän omalla valtiollamme ei taida vielä olla, mutta heiluttelen itsenäisen valtiomme koko kansan ominaisuudessa samalla myös eräänlaista henkistä lippua, julistan olemassaoloani. Faktisesti olen maanpaossa Suomen alueella, joten kommentoinpa erikoisesti Riistäjä-Suomen tilannetta ja tulevaisuutta.

Koulutuksen ja opiskelun tulevaisuus Säästö-Suomessa näyttäytyy minulle ankeana, erikoisesti tekniikan osalta. Etäopiskelu on tappavaa myrkkyä käytännölliselle tekniikan oppimiselle. Faktisesti kelvollinen tekniikan opiskelu on sosiaalisen eristyneisyyden oloissa mahdollista vain ja ainoastaan omatoimisesti, omien henkilökohtaisten resurssien puitteissa.

Erikoisesti minun sieluani jäytää robotiikan opiskelu Tampereen yliopistossa. Kun robotiikan opiskelu perustuu pääasiassa Tampereen Hervannassa sijaitseville valmiille ja melko hintaville kaupallisille tuotteille, niin ainakin Porin yliopistokeskuksen opiskelijan kannalta tässä on iso ongelma. Tietenkin oma henkilökunta on yliopistossakin se käytännössä ensiarvoinen, mutta kai jonkun pitäisi edustaa opiskelijoidenkin etua ja tarpeita.

Yliopistotasoisen robotiikan opiskelun ei mielestäni pitäisi perustua pelkästään olemassaolevien kaupallisten toteutusten käytön opetteluun. Sen toki oppii topattu apinakin (stuffed-up monkey) jos hänellä on siihen tilaisuus. Minä en voi oppia, koska minulla ei ole tilaisuutta. Sellaisten laitteiden käyttöön tuskin tarvitaan yliopistotasoista koulutusta.

Insinöörille tekniikka on enemmän kuin valmiiden laitteiden käyttöliittymän tuijotusta. Insinöörillä tulisi olla syvällisempää ja perusteellisempaa alan teknistä tietotaitoa, todellista ymmärrystä ja osaamista. Insinöörille mikään laite ei saa olla pelkkä käsittämätön "musta laatikko", jonka sisäisestä toiminnasta kukaan ei tiedä höykösen pöläystä. Insinöörin ei pidä ulkoistaa omaa tietotaitoaan itsensä ulkopuolelle. Insinöörille tekninen ymmärrys ja osaaminen on ainoaa omaa pääomaa.

Kansalaisten tarpeita palvelevan teollisuuden tulisi sijaita siellä missä kansakin sijaitsee. Erikoisesti olisi kaikin tavoin pyrittävä eroon Kiinasta. Emme halua olla riippuvaisia Kiinan teollisuudesta. Ei ole järkevää keskittää tuotanto johonkin kaukaiseen maahan. Tuotannon tulisi olla paikallista. Arvopohjan tulisi olla paikallinen. Globalismi on riippakivi kansan kaulassa ja siitä on pyrittävä eroon. Globalismi tuhoaa hyvän paikallisen maailman!

Tulevat vuodet epäilemättä tuovat mukanaan monia muutoksia. Monet niistä epäilemättä epämieluisia. Toisaalta suurille muutoksille on jo entuudestaan olemassa tarve, joten kaikki pahakaan ei välttämättä lopulta ole kovin pahaa. Paha voi olla aivan välttämätöntä ja myöhemmin osoittautua ainoaksi mahdolliseksi ja oikeaksi.

En näe toivottavana ympäristöfasisteja, vihreää poliisivaltiota ja virkamiesten diktatuuria, byrokraattien paratiisia ja kansan helvettiä. En näe toivottavana globaalia suuren rahan valtaa. En näe tarpeellisena vakavaa taloudellista ja sotilaallista vastakkainasettelua maan rajoilla. Toivon parempaa huomista.

Esperanto ehdottomasti edustaisi parempaa huomista. Esperanto on Euroopassa kehitetty kulttuurisesti ja poliittisesti riippumaton kansainvälinen kieli. Siinä on eurooppalainen sanastorunko ja sikäli se sopisi hyvin europpalaisille. Se on kaikille lähtökohtaisesti aivan yhtä vieras kieli, mutta erikoisesti eurooppalaisille helppo oppia.

Nyt joku kuvittelee että kansainvälisyyttä palvova EU olisi aivan haltioissaan Esperanton suhteen ja hyväksyisi sen muitta mutkitta. Kun ei. EU omaksuu kritiikittä kansainvälisyyden, mutta ei ollenkaan neutraalia kansainvälistä kieltä.

Minulla se on aivan päinvastoin. En sinänsä arvosta kansainvälisyyttä, mutta pidän neutraalia kansainvälistä kieltä välttämättömänä. Kommunikointi luonnollisestikin on tarpeellista eri kansojen välillä. Kansallisvaltion idea ei suinkaan ole estää kommunikointi maan rajojen yli. Internationalismia sitävastoin emme kaipaa.

Kukaan ei varmaankaan kuvittele, ettäkö esimerkiksi kiinan kieli tai arabia voisi mukamas olla aidosti neutraali kansainvälinen kieli. Jokainen luonnollinen kieli kantaa mukanaan omaa kulttuuriaan ja omia arvojaan. Sama pätee myös englannin kieleen joka on erikoisesti sidoksissa USAlaiseen maailmankäsitykseen, jenkkien poliittiseen, taloudelliseen, sotilaalliseen ja kulttuuriseen maailmanherruuteen, amerikkalaiseen markkinaimperialismiin, niihin kirottuihin raivohulluihin tappajajenkkeihin jotka haluavat tuhota kaikki omastaan poikkeavat kulttuurit.

Mikään luonnollinen kieli ei voi olla kulttuurisesti ja poliittisesti neutraali. Niinpä mikään luonnollinen kieli ei voi olla aidosti neutraali, kaikkia osapuolia tasapuolisesti arvostava kansainvälinen kieli.

Kansallinen kielemme voi olla esimerkiksi suomen kieli. Kansainväliseen kanssakäymiseen kuuluu muiden kansojen ja kulttuurien arvostus, matkan päästä. Luonnollisesti odotamme vastaava kunnioitusta ja arvostusta myös omalle itsenäiselle suvereenille valtiollemme. Niinpä asiallinen kansainvälinen kommunikointi voi tapahtua ainoastaan kulttuurisesti täysin neutraalilla kielellä. Englanti ei ole sellainen. Esperanto taas on.

Notta Helsinkin Herrat ja Rouvat hirteen!

Mikrovaltio Myllynsaaren hallitsija
Sameli IV "Julkea"Valikko
Pääsivu