Alavallin koulu - sijainti

Jalasjärven kunta Suomessa
Alavallin kylä Jalasjärvellä

Alavallin entinen koulu sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Jalasjärven kunnassa, noin 13 km Jalasjärven kirkonkylän keskustasta Virroille (ja Peräseinäjoen Kalakoskelle) päin. Koulu on pienessä metsikössä vajaan kilometrin etäisyydellä Alavallin kylän keskustasta (jos Salonmäki katsotaan kylän keskustaksi).

Koululle johtaa maantieltä runsaat 100 metriä pitkä sorapintainen kuja. Tontin nimi on Katajamäki. Alkuperäinen Katajamäen talo on hävinnyt olemattomiin jo kauan sitten. Koulun eteläpuolelle on vuonna 1990 rakennettu uusi neljän asunnon rivitalo - ns. vanhusten vuokratalo.

Alavalli ei ole maisemaltaan kaikkein tyypillisintä Etelä-Pohjanmaata, vaan paremminkin eteläpohjalaisten lakeuksien ja »Suo-Suomen» välistä vaihettuma-aluetta. Peltoaukeita kyllä on, mutta paljon on myös metsää ja suoalueita. Sama pätee Jalasjärveen yleensäkin.

Koulun maantieteelliset koordinaatit ovat suunnilleen 62° 27' 54" pohjoista leveyttä ja 22° 59' itäistä pituutta. »Koulunmäki» on oikeutettu ilmaus, sillä koulu sijaitsee hiukan etelän, idän ja lännen puoleista ympäristöään korkeammalla. Korkeus merenpinnasta on lähes 100 metriä.


Koulua ympäröivästä Alavallin kylästä

Alavallin koulun historian aloitussivulle