BASIC ENGLISH ... oho, eikun ... tättärää, olkoon nimesi BENLIS

Edellinen Seuraava

Vanhassa jutussa #370 vähän niinkuin ihastuin melkein sata vuotta vanhan keinotekoisen kielen BASIC ENGLISH ideaan. Nyt on tullut aika kypsytellä sen tykästymisen hedelmät. Tosin mielessä ei ole nyt kryptografia, kuten tuossa vanhassa jutussa, vaan äärimmäisen yksinkertainen kansainvälinen kieli, helppo kommunikoinnin apuväline. Ei ole tarkoitus salata mitään, vaan tuoda julki niin paljon kuin mahdollista.

Tämä vanha idis tuli mieleen SAMK:in (Satakunnan ammattikorkeakoulu) ja TUT:in (Tampere University of Technology, Tampereen Teknillinen Yliopisto, TTY) Porin laitoksen yhteisen (periaatteessa englanninkielisen) kurssin "Life Technologies" eräässä työryhmässä. Ymmärsin tehtävänannon niin että tuli kehittää ratkaisu hoitokodin asukkaiden kommunikoinnin vilkastuttamiseen.

Kun kurssin kokemusten perusteella vaikutti siltä että viestinnän tekeminen helpommaksi ei lisää viestinnän määrää, niin arvelin että ehkä kannattaisi mennä toiseen suuntaan, tehdä viestinnästä hiukan vaativampaa, mutta samalla myös palkitsevampaa, ottaa asukkaat tiiviimmin mukaan, lempein käsin ja ystävällisesti sitouttaa yhteiseen projektiin, tietysti vapaaehtoisuuden pohjalta, ei ampuma-aseella uhaten. Kunnioitus ja arvonanto on minusta hyvä lähtökohta aidolle yhteistyölle, olkoon sitten kyseessä vaikka kehitysvammainen. En minä ainakaan haluaisi että minulle heitettäisiin eteen valmis tuote kuin luu koiralle että "järsi sitä".

Noh, ideani eivät "Life Technologies" -kurssin työryhmässä ottaneet tulta, saaneet vastakaikua. Hoitokodissa ei oikeastaan koeta henkilöiden välistä kommunikointia ongelmaksi. BASIC ENGLISH tai sen jatkokehitelmä ei selvästikään ollut sitä mitä ryhmällä oli mielessä. Muistelen kuulleeni selkeän reaktion EI kaikkiin ehdotuksiini. Noh, eipä siitä sitten sen enempää. Eihän se varsinaisesti ole minulta pois. SoTe-ala problematiikan kanssa en aio sen enempiä painiskella. Tiedän sen toivottomaksi jo entuudestaan.

Joka tapauksessa, tässä on tarkoitus herätellä lähes sata vuotta vanhaa BASIC ENGLISH ideaa eloon. Lähinnä on tarkoitus todistaa että yksinkertaisen kielen sanat on hyvinkin mahdollista esittää normaalikokoisella näytöllä eri sivuihin jaetulla graafisella käyttöliittymällä niin että kaikki sanat pystyy helposti löytämään, näkemään ja valitsemaan.

Toiveena on että tämän evoluutioversio mahdollistaa vielä joskus helpon lauseiden muodostamisen BENLIS-sanavarastoa ja joitakin päätteitä käyttäen. Evoluutioversiossa tulisi siis olla käytettävissä tekstin perustason muokkaustoiminnot, kuten sanojen poisto, sanan korvaaminen toisella, sanan lisääminen väliin, järjestyksen muuttaminen.

Tästä voisi kehittyä helppo käyttökieli henkilöille joilla on vaikeuksia puhumisessa tai kirjoittamisessa. Apuna ehkä olisi paikan päällä reaaliajassa puhesyntetisaattori tai ehkä yhteys olisi tekstinä verkon kautta, kuten tosiaikainen chat tai viipeellä toimiva sähköposti.

Periaatteessa käsittelemme kokonaisia sanoja. Kunhan sopivat sanat löytyvät ohjelman käyttöliittymästä, muutamalla hiiren näpäytyksellä tulisi voida kirjoittaa esimerkiksi lause BIG TIGER EAT MAN ja pienellä Drag and Drop taituroinnilla sekä muokkauksella tämä pitäisi voida muuttaa päinvastaista tarkoittavaan muotoon HE MAN EAT(-S) TIGER.

On sinänsä kovin valitettavaa että enkulla on sellainen valta-asema kielten alueella, mutta siihen voi jossakin määrin sopeutua. Löyhästi enkulle perustuvan tekokielen sanojen merkitys lienee melko selkeä ja yksiselitteinen suppeahkonkin kielitaidon pohjalta. BASIC ENGLISH -kielessä lie sanoja 850 erilaista + tarvittavat päätteet ja "lisäsanat".

Voihan olla että sanasto hiukan muuttuu kun kieli vaihtuu BENLIS-muotoon. Vanhassa sanastossa ei löydy esimerkiksi kännykkää, pankkiautomaattia ja tietokonetta. "Cart" ja "carriage" löytyy BASIC ENGLISH-sanastosta, mutta "car" puuttuu. En ole niinkään vakuuttunut että esimerkiksi agraarikulttuuriin liittyvä maataloustyökalu nimeltään "plough" ansaitsisi suppean sanaston kielessä ihan oman sanansa.

Onko se ylen paha jos sanoilla voi olla erilaisia merkityksiä? Minusta ei haittaa vaikka sama sana onkin monessa käytössä. Jos samaa sanaa käytetään verbinä ja substantiivina, niin entäpä sitten. Kunhan merkitys on lauseyhteydestä selvä.

Tokihan ihmisen välisessä viestinnässä ja kielessä on aina myös syvällisemmät aspektinsa ja problematiikkansa, mutta tässä ei sellaista voida käsitellä. Sanaston ulkopuolelle jäävät mm. maiden ja kansallisuuksien nimet. Ilman omaa sanaa jää tietenkin myös lukematon joukko erikoisempia esineitä, verbejä, adjektiiveja yms. Toivottavasti löytyy käteviä kiertoilmauksia sellaisten ilmausten toteuttamiseen joille suppeassa kielessä ei ole sanaa.

En ole erikoisempi lingvisti, mutta ehkä tästä pystyisi ajan mittaan kehittelemään jotakin. Tämä ei siis varsinaisesti tule olemaan alkuperäinen BASIC ENGLISH, vaan pyrin vielä yksinkertaisempaan keinotekoiseen, poliittisesti neutraaliin, kansainväliseen kieleen, jonka työnimeksi olen valinnut BENLIS. No jaa, ei kai se alunperin voi olla aidosti neutraali, mutta ehkä siitä aikaa voittaen kehittyy sellainen? Mattopommittajien ja siviilien murhaajien kielestä neutraaliksi kansainväliseksi kieleksi?

Joka tapauksessa kaikkien kuuluisi olla BENLIS-kielen kannalta samalla viivalla. Se ei ole kenenkään äidinkieli. Se on kaikille vieras kieli. Enkkujen on turha tuntea ylemmyyttä tällä alueella, sillä BENLIS on oma itsenäinen kielensä jonka ei tarvitse kumarrella mitään muuta kieltä, englanti mukaan lukien.

En tunne BASIC ENGLISH -kielen tarkkoja ja yksityiskohtaisia sääntöjä, vaan etenen tässä rennolla neekerivartalolla zulu-pohjalta ja mutu-tuntumalta. Kielen idea pitäisi olla yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Jos kielessä on runsaasti tarkkoja yksityiskohtaisia sääntöjä, niin voiko se sitten enää olla kaikille helppo kieli?

Minusta olisi yksinkertaisempaa että tällaisessa apukielessä käytettäisiin vain suuraakkosia. Kenties sille vielä joskus tulee kevyt chat-käyttöliitymä tai sähköpostin, tekstiviestien, omien muistiinpanojen tai puhesyntetisaattorin käyttömahdollisuus? Encyclopaedia Brittanicaa en tällä BENLIS -kielellä kuitenkaan usko koskaan kirjoitettavan, sitä ei ole tehty siihen tarpeeseen. Ihan kaikkea BENLIS-kielellä ei ole tarpeen voida ilmaista.

Onhan selvää että esimerkiksi BASIC ENGLISH -kielen 400 sanaa sisältävä blokki "General Nouns" täytyy jakaa useammalle sivulle, mielellään samantapaisia sanoja jollakin perusteella ryhmitellen pienempiin ryhmiin. Millään yhdellä sivulla tuskin saa olla enempää kuin ... hmmmm ... korkeintaan 50 sanaa?

Alunperin ajatus oli että kielen sanavarastoa pitäisi supistaa, mutta enpä tiedä onko se järkevää. Tärkeämpää olisi kerätä kokoon kaikki kielessä tarvittavat sanat ja merkit. Erikoisemmille sanoille voisi käyttää jotakin käyttäjäryhmän kesken sovittua lyhennettä tai "koodisanaa". Kaiken ei tarvitse olla universaalia. Esimerkiksi arkipäivän enkussa niin yleinen F-WORD voisi olla ihan vaan kirjain F.

BENLIS-kielen ohjelmallinen käyttöliittymä voisi muistuttaa ohessa - kaukaa ja huonosti - samaisen "Life Technologies"-kurssin puitteissa kuvattua tulkin mekaanista apuvälinettä jossa on useita sivullisia sanoja niitä selittävine piirroksineen tai symboleineen.

Kivaa tietysti olisi jos sanojen yhteydessä voisi olla myös niitä kuvaava symboli, mutta monille sanoille voi olla vaikeaa kehittää uniikkia ja yksikäsitteistä graafista ulkoasua.

Välilyönti, välimerkkejä, numeroita ja sanojen erilaisia taivutusmuotoja tarvitaan. Erikoisia sanoja, lukuja ja nimiä voisi kirjoittaa merkki kerrallaan. Lauseen loppumerkkinä voisi hyvin olla rivinsiirto jolloin pistettä ei tarvittaisi.

Tokihan kielen käyttöä on harjoiteltava ja siihen on totuttava ennen sen vakavaa käyttöä. Kaikissa kielissä on omat tapansa. Anglismeja tulee kuitenkin välttää ja keskittyä yksinkertaiseen ja johdonmukaiseen ilmaisuun. Ääntämisellä ei ole merkitystä kunhan tiedetään mitä sanaa tarkoitetaan. On turhaa noudattaa kaikkia englannin kieliopin sääntöjä. Tämä ei ole englantia, tämä ei ole edes basicenglantia, vaan tämä on BENLIS!

BASIC ENGLISH, 850 words ---> new language BENLIS

Structural Words
100
NOUNS ADJECTIVES
400 General 200 Pictured 100 General 50 Opposites
 1. Come
 2. Get
 3. Give
 4. Go
 5. Keep
 6. Let
 7. Make
 8. Put
 9. Seem
 10. Take
 11. Be
 12. Do
 13. Have
 14. Say
 15. See
 16. Send
 17. May
 18. Will
 19. About
 20. Across
 21. After
 22. Against
 23. Among
 24. At
 25. Before
 26. Between
 27. By
 28. Down
 29. From
 30. In
 31. Off
 32. On
 33. Over
 34. Through
 35. To
 36. Under
 37. Up
 38. With
 39. As
 40. For
 41. Of
 42. Till
 43. Than
 44. A
 45. The
 46. All
 47. Any
 48. Every
 49. No
 50. Other
 51. Some
 52. Such
 53. That
 54. This
 55. I
 56. He
 57. You
 58. Who
 59. And
 60. Because
 61. But
 62. Or
 63. If
 64. Though
 65. While
 66. How
 67. When
 68. Where
 69. Why
 70. Again
 71. Ever
 72. Far
 73. Forward
 74. Here
 75. Near
 76. Now
 77. Out
 78. Still
 79. Then
 80. There
 81. Together
 82. Well
 83. Almost
 84. Enough
 85. Even
 86. Little
 87. Much
 88. Not
 89. Only
 90. Quite
 91. So
 92. Very
 93. Tomorrow
 94. Yesterday
 95. North
 96. South
 97. East
 98. West
 99. Please
 100. Yes
 1. Account
 2. Act
 3. Addition
 4. Adjustment
 5. Advertisement
 6. Agreement
 7. Air
 8. Amount
 9. Amusement
 10. Animal
 11. Answer
 12. Apparatus
 13. Approval
 14. Argument
 15. Art
 16. Attack
 17. Attempt
 18. Attention
 19. Attraction
 20. Authority
 21. Back
 22. Balance
 23. Base
 24. Behavior
 25. Belief
 26. Birth
 27. Bit
 28. Bite
 29. Blood
 30. Blow
 31. Body
 32. Brass
 33. Bread
 34. Breath
 35. Brother
 36. Building
 37. Burn
 38. Burst
 39. Business
 40. Butter
 41. Canvas
 42. Care
 43. Cause
 44. Chalk
 45. Chance
 46. Change
 47. Cloth
 48. Coal
 49. Color
 50. Comfort
 51. Comittee
 52. Company
 53. Comparison
 54. Competition
 55. Condition
 56. Connection
 57. Control
 58. Cook
 59. Copper
 60. Copy
 61. Cork
 62. Cotton
 63. Cough
 64. Country
 65. Cover
 66. Crack
 67. Credit
 68. Crime
 69. Crush
 70. Cry
 71. Current
 72. Curve
 73. Damage
 74. Danger
 75. Daughter
 76. Day
 77. Death
 78. Debt
 79. Decision
 80. Degree
 81. Design
 82. Desire
 83. Destruction
 84. Detail
 85. Development
 86. Digestion
 87. Direction
 88. Discovery
 89. Discussion
 90. Disease
 91. Disgust
 92. Distance
 93. Distribution
 94. Division
 95. Doubt
 96. Drink
 97. Driving
 98. Dust
 99. Earth
 100. Edge
 1. Education
 2. Effect
 3. End
 4. Error
 5. Event
 6. Example
 7. Exchange
 8. Existence
 9. Expansion
 10. Experience
 11. Expert
 12. Fact
 13. Fall
 14. Family
 15. Father
 16. Fear
 17. Feeling
 18. Fiction
 19. Field
 20. Fight
 21. Fire
 22. Flame
 23. Flight
 24. Flower
 25. Fold
 26. Food
 27. Force
 28. Form
 29. Friend
 30. Front
 31. Fruit
 32. Glass
 33. Gold
 34. Government
 35. Grain
 36. Grass
 37. Grip
 38. Group
 39. Growth
 40. Guide
 41. Harbor
 42. Harmony
 43. Hate
 44. Hearing
 45. Heat
 46. Help
 47. History
 48. Hole
 49. Hope
 50. Hour
 51. Humor
 52. Ice
 53. Idea
 54. Impulse
 55. Increase
 56. Industry
 57. Ink
 58. Insect
 59. Instrument
 60. Insurance
 61. Interest
 62. Invention
 63. Iron
 64. Jelly
 65. Join
 66. Journey
 67. Judge
 68. Jump
 69. Kick
 70. Kiss
 71. Knowledge
 72. Land
 73. Language
 74. Laugh
 75. Law
 76. Lead
 77. Learning
 78. Leather
 79. Letter
 80. Level
 81. Lift
 82. Light
 83. Limit
 84. Linen
 85. Liquid
 86. List
 87. Look
 88. Loss
 89. Love
 90. Machine
 91. Man
 92. Manager
 93. Mark
 94. Market
 95. Mass
 96. Meal
 97. Measure
 98. Meat
 99. Meeting
 100. Memory
 1. Metal
 2. Middle
 3. Milk
 4. Mind
 5. Mine
 6. Minute
 7. Mist
 8. Money
 9. Month
 10. Morning
 11. Mother
 12. Motion
 13. Mountain
 14. Move
 15. Music
 16. Name
 17. Nation
 18. Need
 19. News
 20. Night
 21. Noise
 22. Note
 23. Number
 24. Observation
 25. Offer
 26. Oil
 27. Operation
 28. Opinion
 29. Order
 30. Organization
 31. Ornament
 32. Owner
 33. Page
 34. Pain
 35. Paint
 36. Paper
 37. Part
 38. Paste
 39. Payment
 40. Peace
 41. Person
 42. Place
 43. Plant
 44. Play
 45. Pleasure
 46. Point
 47. Poison
 48. Polish
 49. Porter
 50. Position
 51. Powder
 52. Power
 53. Price
 54. Print
 55. Process
 56. Produce
 57. Profit
 58. Property
 59. Prose
 60. Protest
 61. Pull
 62. Punishment
 63. Purpose
 64. Push
 65. Quality
 66. Question
 67. Rain
 68. Range
 69. Rate
 70. Ray
 71. Reaction
 72. Reading
 73. Reason
 74. Record
 75. Regret
 76. Relation
 77. Religion
 78. Representative
 79. Request
 80. Respect
 81. Rest
 82. Reward
 83. Rhythm
 84. Rice
 85. River
 86. Road
 87. Roll
 88. Room
 89. Rub
 90. Rule
 91. Run
 92. Salt
 93. Sand
 94. Scale
 95. Science
 96. Sea
 97. Seat
 98. Secretary
 99. Selection
 100. Self
 1. Sense
 2. Servant
 3. Sex
 4. Shade
 5. Shake
 6. Shame
 7. Shock
 8. Side
 9. Sign
 10. Silk
 11. Silver
 12. Sister
 13. Size
 14. Sky
 15. Sleep
 16. Slip
 17. Slope
 18. Smash
 19. Smell
 20. Smile
 21. Smoke
 22. Sneeze
 23. Snow
 24. Soap
 25. Society
 26. Son
 27. Song
 28. Sort
 29. Sound
 30. Soup
 31. Space
 32. Stage
 33. Start
 34. Statement
 35. Steam
 36. Steel
 37. Step
 38. Stitch
 39. Stone
 40. Stop
 41. Story
 42. Stretch
 43. Structure
 44. Substance
 45. Sugar
 46. Suggestion
 47. Summer
 48. Support
 49. Surprise
 50. Swim
 51. System
 52. Talk
 53. Taste
 54. Tax
 55. Teaching
 56. Tendency
 57. Test
 58. Theory
 59. Thing
 60. Thought
 61. Thunder
 62. Time
 63. Tin
 64. Top
 65. Touch
 66. Trade
 67. Transport
 68. Trick
 69. Trouble
 70. Turn
 71. Twist
 72. Unit
 73. Use
 74. Value
 75. Verse
 76. Vessel
 77. View
 78. Voice
 79. Walk
 80. War
 81. Wash
 82. Waste
 83. Water
 84. Wave
 85. Wax
 86. Way
 87. Weather
 88. Week
 89. Weight
 90. Wind
 91. Wine
 92. Winter
 93. Woman
 94. Wood
 95. Wool
 96. Word
 97. Work
 98. Wound
 99. Writing
 100. Year
 1. Angle
 2. Ant
 3. Apple
 4. Arch
 5. Arm
 6. Army
 7. Baby
 8. Bag
 9. Ball
 10. Band
 11. Basin
 12. Basket
 13. Bath
 14. Bed
 15. Bee
 16. Bell
 17. Berry
 18. Bird
 19. Blade
 20. Board
 21. Boat
 22. Bone
 23. Book
 24. Boot
 25. Battle
 26. Box
 27. Boy
 28. Brain
 29. Brake
 30. Branch
 31. Brick
 32. Bridge
 33. Brush
 34. Bucket
 35. Bulb
 36. Button
 37. Cake
 38. Camera
 39. Card
 40. Carriage
 41. Cart
 42. Cat
 43. Chain
 44. Cheese
 45. Chest
 46. Chin
 47. Church
 48. Circle
 49. Clock
 50. Cloud
 51. Coat
 52. Collar
 53. Comb
 54. Cord
 55. Cow
 56. Cup
 57. Curtain
 58. Cushion
 59. Dog
 60. Door
 61. Drain
 62. Drawer
 63. Dress
 64. Drop
 65. Ear
 66. Egg
 67. Engine
 68. Eye
 69. Face
 70. Farm
 71. Feather
 72. Finger
 73. Fish
 74. Flag
 75. Floor
 76. Fly
 77. Foot
 78. Fork
 79. Fowl
 80. Frame
 81. Garden
 82. Girl
 83. Glove
 84. Goat
 85. Gun
 86. Hair
 87. Hammer
 88. Hand
 89. Hat
 90. Head
 91. Heart
 92. Hook
 93. Horn
 94. Horse
 95. Hospital
 96. House
 97. Island
 98. Jewel
 99. Kettle
 100. Key
 1. Knee
 2. Knife
 3. Knot
 4. Leaf
 5. Leg
 6. Library
 7. Line
 8. Lip
 9. Lock
 10. Map
 11. Match
 12. Monkey
 13. Moon
 14. Mouth
 15. Muscle
 16. Nail
 17. Neck
 18. Needle
 19. Nerve
 20. Net
 21. Nose
 22. Nut
 23. Office
 24. Orange
 25. Oven
 26. Parcel
 27. Pen
 28. Pencil
 29. Picture
 30. Pig
 31. Pin
 32. Pipe
 33. Plane
 34. Plate
 35. Plough
 36. Pocket
 37. Pot
 38. Potato
 39. Prison
 40. Pump
 41. Rail
 42. Rat
 43. Receipt
 44. Ring
 45. Rod
 46. Roof
 47. Root
 48. Sail
 49. School
 50. Scissors
 51. Screw
 52. Seed
 53. Sheep
 54. Shelf
 55. Ship
 56. Shirt
 57. Shoe
 58. Skin
 59. Skirt
 60. Snake
 61. Sock
 62. Spade
 63. Sponge
 64. Spoon
 65. Spring
 66. Square
 67. Stamp
 68. Star
 69. Station
 70. Stem
 71. Stick
 72. Stocking
 73. Stomach
 74. Store
 75. Street
 76. Sun
 77. Table
 78. Tail
 79. Thread
 80. Throat
 81. Thumb
 82. Ticket
 83. Toe
 84. Tongue
 85. Tooth
 86. Town
 87. Train
 88. Tray
 89. Tree
 90. Trousers
 91. Umbrella
 92. Wall
 93. Watch
 94. Wheel
 95. Whip
 96. Whistle
 97. Window
 98. Wing
 99. Wire
 100. Worm
 1. Able
 2. Acid
 3. Angry
 4. Automatic
 5. Beautiful
 6. Black
 7. Boiling
 8. Bright
 9. Broken
 10. Brown
 11. Cheap
 12. Chemical
 13. Chief
 14. Clean
 15. Clear
 16. Common
 17. Complex
 18. Conscious
 19. Cut
 20. Deep
 21. Dependent
 22. Early
 23. Elastic
 24. Electric
 25. Equal
 26. Fat
 27. Fertile
 28. First
 29. Fixed
 30. Flat
 31. Free
 32. Frequent
 33. Full
 34. General
 35. Good
 36. Great
 37. Gray
 38. Hanging
 39. Happy
 40. Hard
 41. Healthy
 42. High
 43. Hollow
 44. Inportant
 45. Kind
 46. Like
 47. Living
 48. Long
 49. Male
 50. Married
 51. Material
 52. Medical
 53. Military
 54. Natural
 55. Necessary
 56. New
 57. Normal
 58. Open
 59. Parallel
 60. Past
 61. Physical
 62. Political
 63. Poor
 64. Possible
 65. Present
 66. Private
 67. Probable
 68. Quick
 69. Quiet
 70. Ready
 71. Red
 72. Regular
 73. Responsible
 74. Right
 75. Round
 76. Same
 77. Second
 78. Separate
 79. Serious
 80. Sharp
 81. Smooth
 82. Sticky
 83. Stiff
 84. Straight
 85. Strong
 86. Sudden
 87. Sweet
 88. Tall
 89. Thick
 90. Tight
 91. Tired
 92. True
 93. Violent
 94. Waiting
 95. Warm
 96. Wet
 97. Wide
 98. Wise
 99. Yellow
 100. Young
 1. Awake
 2. Bad
 3. Bent
 4. Bitter
 5. Blue
 6. Certain
 7. Cold
 8. Complete
 9. Cruel
 10. Dark
 11. Dead
 12. Dear
 13. Delicate
 14. Different
 15. Dirty
 16. Dry
 17. False
 18. Feeble
 19. Female
 20. Foolish
 21. Future
 22. Green
 23. Ill
 24. Last
 25. Late
 26. Left
 27. Loose
 28. Loud
 29. Low
 30. Mixed
 31. Narrow
 32. Old
 33. Opposite
 34. Public
 35. Rough
 36. Sad
 37. Safe
 38. Secret
 39. Short
 40. Shut
 41. Simple
 42. Slow
 43. Small
 44. Soft
 45. Solid
 46. Special
 47. Strange
 48. Thin
 49. White
 50. Wrong

Lisäksi tarvitaan BASIC ENGLISH -sanojen päätteet sekä tarvittavat lisäsanat ja kieleen varsinaisesti kuulumattomat erikoissanat, erilaiset väli- ja erikoismerkit, erilliset kirjaimet A ... Ö sekä numerot 0 ... 9. Sanojen välillä ei välttämättä tarvitse käyttää välilyöntiä koska voidaan tulkita että erillisten sanojen välille normaalisti kuuluu välilyönti.

Lisäsanoja ja -merkkejä ; näitä täytynee karsia ...
LISÄSANA PÄÄTE KIRJAIN NUMERO MERKKI
 1. MORE
 2. MOST
 3. DO
 4. THAT
 5. THIS
 6. I
 7. HE
 8. YOU
 9. WHO
 10. Monday
 11. Tuesday
 12. Wednesday
 13. Thursday
 14. Friday
 15. Saturday
 16. Sunday
 17. January
 18. February
 19. March
 20. April
 21. May
 22. June
 23. July
 24. August
 25. September
 26. October (puuttui...)
 27. November
 28. December
 29. STOP
 30. Meter(s)
 31. Kilogram(s)
 32. Hour(s)
 33. Centimeter(s)
 34. Kilometer(s)
 35. Gram(s)
 36. Ton(s)
 37. Minute(s)
 38. Second(s)
 39. Liter(s)
 1. -S
 2. -ER
 3. -ING
 4. -ED
 5. -LY
 6. :ST
 7. :ND
 8. :RD
 9. :TH
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. Ü
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 28. Å
 29. Ä
 30. Ö
 1. One
 2. Two
 3. Three
 4. Four
 5. Five
 6. Six
 7. Seven
 8. Eight
 9. Nine
 10. Ten
 11. Eleven
 12. Twelve
 13. Thirteen
 14. Fourteen
 15. Fifteen
 16. Sixteen
 17. Seventeen
 18. Eighteen
 19. Nineteen
 20. Twenty
 21. 0
 22. 1
 23. 2
 24. 3
 25. 4
 26. 5
 27. 6
 28. 7
 29. 8
 30. 9
 1.   (välilyönti)
 2. . (piste)
 3. , (pilkku
 4. ? (kysymysmerkki)
 5. CRLF (rivin loppumerkki)
 6. ! (huutomerkki)
 7. @ (miukumauku)
 8. € (euro)
 9. £ (punta)
 10. $ (dollari)
 11. " (lainausmerkki)
 12. + (plus)
 13. - (miinus/väliviiva)
 14. = (on yhtä kuin)
 15. * (tähti/kertomerkki)
 16. / (jakoviiva/kautta)
 17. ( (sulku auki)
 18. ) (sulku kiinni)
 19. % (prosentti)
 20. & (et/ja)
 21. < (pienempi kuin)
 22. > (suurempi kuin)
 23. : (kaksoispiste)
 24. ; (puolipiste)
 25. _ (alaviiva)
 26. ' (heittomerkki)
 27. ½ (puoli)
 28. TAB (tabulaattori)
 29. [ (hakasulku auki)
 30. ] (hakasulku kiinni)
 31. { (aaltosulku auki)
 32. } (aaltosulku kiinni)
 33. # (numeromerkki)
 34. ¤ (aurinkomerkki)
 35. ^ (potenssiinkorotus)
 36. ~ (tilde)
 37. ...

Systeemin kehittely on vielä kesken ... aion kehitellä BASIC ENGLISH --> BENLIS -projektia tämän alle tulevilla sivuilla.

Äärimmäisen yksinkertainen DEMO on tekeillä HTML-tyyliin. Tämä lähinnä todistaa sen että kielen kaikki sanat mahtuvat normaalikokoiseen käyttöliittymään.

Eniten tässä pistävät miettimään erilaiset epäsäännölliset taivutusmuodot. Esimerkiksi BE ja DO verbit ovat periaatteessa vain yksi sana, mutta niistä on monia muotoja joita ei helposti muodosteta tavallisten päätteiden avulla. Luulenpa että pronomineja tarvitaan tuhti lisäannos BASIC ENGLISH -sanastoon nähden. Täydellistä yhteensopivuutta enkun kanssa ei kuitenkaan pidä tavoitella. Englannin kieli on lähtökohtana, mutta tämä ei ole tarkoitus olla englantia.

Toteutustekniikasta voi todeta että tämän tyylisessä puhtaassa asiakaspuolen JavaScript-toteutuksessa ei ehkä onnistu tallentaa kehykseen tulevia sanoja. Ehkä alimmainen kehys olisikin siis toteutettava PHP-koodina joka pystyy kirjoittamaan levylle. Ilman palvelinpuolen ohjelmointia voi olla vaikea toteuttaa netissä toimivaa ohjelmaa joka muistaisi myös aiemmin valitut sanat. HTTP-protokolla kun on sellainen että se suorittaa tulevan kutsun ja homma on sitten ohi. Palvelimelle ei jää kutsukertojen välissä mitään sellaista prosessia pyörimään josta saisi edellisen kutsun tiedot. HTTP:n kannalta jokainen kutsu on uusi kutsu.

Juu-uh, olen ajatellut että ainakin BASIC ENGLISH -kielen vanhahtavat ja oletettavasti vähemmän tarvittavat sanat CART, CARRIAGE ja PLOUGH voisi BENLIS-kielessä korvata nykyisin enemmän tarvittavilla sanoilla CAR, COMPUTER ja PHONE jotka sopivat samoihin alkukirjaimiin. Erilaiset taivutusmuodot koen edelleen ongelmaksi, mutta minusta hiukan töksähtävät päätteet kuten TWO POTATO -S, NEW CONTROL -ER ACT -S ANGRY -LY, HAMMER -ED STEEL olisivat tällaisessa yksinkertaisessa kielessä aivan hyväksyttäviä.

Valmis suunnitelmakieli kuten Esperanto olisi varmaan parempi tällaiseen pohjaksi, mutta englantiahan kaikkien oletetaan jo osaavan, ainakin huonosti.


Galleria