Projektin kehityshistoria

Päiväys Tapahtuman kuvaus
30.08.2016 Itse asiassa en ole vielä saanut minkäänlaista hyväksyntää opinnäytetyöhakemukseeni, mutta koen tämän projektin idean niin tärkeäksi että aion sitä joka tapauksessa aloitella.

On hauskaa nähdä miten hyvin peileillä onnistuisi luomaan aika-asteikolle merkinnän Auringon valolla - sikäli mikäli asian pystyy ohjelmalla simuloimalla tyydyttävästi ratkaisemaan. Valmista tulee erittäin hitaasti.

05.05.2017 Opinnäytetyön aloittamislupahakemuksen jättämisestä on jo kulunut yli 8 kuukautta. Lie kohdattava se karvas pettymys että tälle minun kattoaurinkokellon idealleni ei minulle tule Satakunnan ammattikorkeakoulusta opinnäytetyön aloittamislupaa. Sinänsä surullista, mutta tästä hyvästä projektista en luovu.

Olen käyttänyt SolidWorks-ohjelmaa 3D-mallinnukseen, mutta SolidWorks:in käyttöoikeus loppuu, joten sitä en voi enää käyttää. Kesällä aion panostaa ihan omaan 3D-grafiikkaan ja tutkiskella kattotuoleja elementtimenetelmän keinoin. Näin koetan oppia lisää rakennusten katoista. Katon läpi menevä aurinkokellohan olisi osa kattoa joten sikäli katosta olisi hyvä tietää jotakin.

Kattoaurinkokellon projektin idea on joka tapauksessa erittäin hyvä ja sen kehittely jatkuu. Tästä voi tulla vaikka ikuisuusprojekti. En rupea turhaan muuttelemaan tämän sivuston opinnäytetyöhön viittaavia otsikoita, koska fakta on että kattoaurinkokello oli alkuperäinen opinnäytetyön ideani. Ei ole minun vikani että hyvään ideaan ei saa edes aloituslupaa. Tämä on minun INSSI-projektini ja sillä sipuli.

31.05.2017 Opinnäytetyötä olen jo ehtinyt murehtia runsaasti kaikkien niiden yhdeksän kuukauden aikana joina olen vartonut saavani hakemuksen mukaisen aloittamisluvan.

Tätä parempaa ideaa on kovin vaikea keksiä. Tässä hyödynnetään monipuolisesti insinöörikoulutuksen keskeisiä oppeja, insinöörifysiikkaa, materiaalitekniikkaa, konstruktiotekniikkaa, statiikkaa, lujuusoppia, elementtimenetelmää, teknistä piirustusta, 3D-mallinnusta, valmistustekniikkaa, ohjelmointia, tuotekehitystä ja suunnittelua, insinöörimatematiikkaa, lineaarialgebraa, vektoreita, dokumentointia.

Lisäksi käsitellään joitakin sellaisia aspekteja joista en ole koulussa nauttinut minkäänlaista opetusta, Auringon liike maapallon suhteen, aurinkoaika, rakennustekniikka, mekanismit, avaruusgeometria.

En voi hyväksyä sitä että työelämän ulkopuolella oleminen sulkisi opiskelijan myös opinnäytetyön ja tutkinnon mahdollisuuden ulkopuolelle.

Minun linjani ammattitaitoisena ohjelmoijana ja insinöörinä - joskin pysyvästi työelämän ulkopuolella - on sellainen että insinöörin täytyy ihan oikeasti osata ja ymmärtää, "from the first principles". SolidWorks-napin painaminen ei riitä insinöörin osaamiseksi. Tuotekehitys ilman yksityiskohtaista teknistä osaamista on pelkkä kupla.

06.06.2017 Tällä päivämäärällä olen laatinut oman toiminimen hakemuksen voidakseni käyttää ko. toiminimeä sinä yrityksenä jolle tämä koulun opinnäytetyö tehdään. Sivuston linja tämän johdosta tulee jonkin verran muuttumaan. Peiliaurinkokello tulee olemaan toiminimen liikesalaisuus, joten kovin avoimesti en sitä tule esittelemään ainakaan opinnäytetyössä. Potut pottuina, kuten sanottu.
16.07.2017

Ellei tämä ole opinnäytetyöksi riittävä näyttö tavallisen AMK-insinöörin teknisestä osaamisesta, niin vaikeaa on kuvitella mikä sitten olisi. Projekti ei perustu valmisohjelmiin, vaan itse tehtyyn softaan, omaan suunniteluun, omaan osaamiseen. Projektista tulee varsin monipuolinen.

Oman toiminimen aloitus 01.09. vaikuttaa olevan OK koska verohallinto on jo ilmoittanut Y-tunnuksen. Toiminimen työkieli on Esperanto ja projektin linja on jatkossa vähemmän avoin. Potut pottuina! Esperantoa tulee jatkossa esiintymään muuallakin kuin sille varatussa hakemistossa.

Opinnäytetyö tai ei, projekti nytkähtää joka tapauksessa liikkeelle. Aihe on erittäin tärkeä, joskin peiliaurinkokello lie vaikea toteuttaa käytännössä todellisen asuinrakennuksen osana, varsinkin Suomessa.

15.11.2017 On korkea aika todeta että peiliaurinkokellosta ei tule ammattikorkeakoulun "insinöörityötä", lopputyötä eli opinnäytetyötä. Opinnäytetyö - sikäli mikäli sellaiseen saa edes aloittamisluvan - etenee hiukan eri suuntaan, eikä tässä ole enää tarvetta käsitellä sitä. Surutyö alkaa siltä osin olla loppuun tehty. Pitkällisen epävarmuuden ja sekoilun jälkeen on aika kääriä hihat ja ruveta hommiin, mutta valitettavasti muihin hommiin.

Peiliaurinkokello joutuu nyt väkisin sivuraiteelle, koska on keskityttävä muihin asioihin. Yritän palata tähän tärkeään peiliaurinkokelloasiaan kun aika ja energia sallivat. Katon läpi asennettava, peileillä toteutettu, tasavälistä aika-asteikkoa käyttävä aurinkokello on joka tapauksessa huippuhieno projekti. Sotakirves haudataan. Katkeruuden aika on ohi. Peiliaurinkokello tulee olemaan mahdollisimman avoin projekti. Se on aivan liian hieno idea typerälle ammattikorkeakoululle, mutta itsenäiselle aidolle ihmiselle juuri sopivan kokoinen.

01.01.2018 Opinnäytetyö on perin murheellinen tarina. Peiliaurinkokello saa edelleen odottaa parempia aikoja. Koetan kuitenkin kehitellä jonkinlaista opinnäytetyön ideaa FEM:in ympärille, vaikka en tiedäkään voinko saada siihenkään edes opinnäytetyön aloituslupaa, hyväksymisestä puhumattakaan. Opinto-oikeuden olisi kuitenkin määrä jatkua, joten kai tässä jotakin pitäisi vielä puuhata kouluun liittyen. Tutkinto-opiskelijana täytynee valmistella opinnäytetyötä vaikka näkymät siinä ovatkin perin huonot.

Täällä on jo entuudestaan jotakin katto-asiaa, joten aion uudenvuodenlupauksena kehitellä siihen jatkoa. Sivuston linja muuttuu siis jälleen. Sisältö alkaa olla melkoisen kirjavaa, mutta minkäs tuolle tekee, karavaanin täytyy kulkea vaikka olosuhteet vaihtelevat. Uusi sisältö - kattoristikot ja FEM - liittyy vain löyhästi peiliaurinkokellon ideaan. Mutta kattotuolien asioita olisi selviteltävä joka tapauksessa, joten en koe tämän työn menevän kokonaan hukkaan, vaikka en saisikaan opinnäytetyön aloituslupaa ja hyväksyntää. Tämä ei ole turhaa työtä, vaikka en valmistuisikaan ja saisi tutkintoa. Ja täytyyhän sivustolla olla edes jotakin toimintaa.

20.04.2018 Kahteen opinnäytetyön aloituslupahakemukseeni en ole vieläkään saanut mitään vastausta, enkä varmaankaan tule saamaankaan virallista opinnäytetyön aloituslupaa, mutta jonkinlainen sopimus on kuitenkin olemassa koulun ja oman toiminimeni välillä, joten koulun lopputyön kehittelylle on vielä noin 1½ kuukautta aikaa. Niinpä sitä valmistelen katkeraan loppuunsa saakka. Perustin oman toiminimen pelkästään tätä varten koska muuten ei nähtävästi asiat etene.

Uusi mahdollinen kehityslinja on vanhahko kirja LUJUUSOPIN ELEMENTTIMENETELMÄ, MATTI K.HAKALA, sen esimerkki 2.9.6 ja vanha FORTRAN-kielinen ohjelma ELMO. Teen tästä JavaScript-version esimerkki joka ei näytä paljon miltään, mutta sisältää arvokkaita juttuja. Kyseinen esimerkki tosin on ristikkokannatin eikä mikään kattotuoli, mutta kannattaa kokeilla josko tämä tarjoaisi lisäarvoa ja vaihtoehtoista näkemystä joka johtaisi hyvään ja tehokkaaseen kattorakenteiden ratkaisuun.

Sekaista on, mutta ei auta, karavaanin täytyy kulkea.

10.05.2018 Kattotuoleissa on imua. Äärimmäisen yksinkertaisen kattotuolin FEM-analyysi on hyvässä vauhdissa tässä. Monimutkaisempien rakenteiden aika tulee myöhemmin, samoja perustoimintoja hyödyntäen. Opinnäytetyölle on aikaa enää vajaa kuukausi, mutta uskon jatkavani näillä linjoilla vielä myöhemminkin, koulusta vapauduttuani. En suinkaan tee tätä työtä pelkästään koulua varten. Tunnuslauseeni olkoon non scholae, sed vitae ... Aihe on siksi tärkeä ja yleishyödyllinen. Suhteellisen vähäisillä resursseilla voi saada paljon aikaan.

En tosin ole pystynyt osallistumaan yhdellekään lujuusopin oppitunnille ja tenteistäkin olen voinut osallistua ainoastaan ryhmätenttiin, josta maksimiarvosana oli alhaisin hyväksyttävä eli 1. Silti lujuusopissa kieltämättä on potkua ja siihen on mahdollista tuoda uutta tuoretta näkemystä ruohonjuuritasolta. Lujuusopin ei tarvitse olla ikävää.

Opinnäytetyön toinen pääetenemissuunta oli lämmön johtumisen FEA-mallinnus, mutta se on huomattavasti vaativampaa kuin yksinkertaisten kehä-/ristikko-rakenteiden analyysi ja saavutukseni siinä jäävät toistaiseksi vähäisiksi. Sujuva lämmön siirtymisen FEM-mallinnus voisi vaatia ohjelmassa analyyttistä integrointia ja se on tässä vaiheessa ohjemallisena toimintona liian paljon pyydetty. Toivottavasti voin palata teemaan vielä myöhemmin, paremmalla ajalla.

30.05.2018 Sivuston lähtökohta on ollut ammattikorkeakoulun opinnäytetyö - tai ainakin pyrkimys kohti sellaista. Nyt on tullut muutoksen aika. Tätä sivustoa hallitsee jatkossa Bulwanian Teknillinen Yliopisto, merkittävä virtuaalinen oppilaitos joka näyttää kilpailijoilleen närhen munat.

Bulwanian Teknillinen Yliopisto pyrkii yleisesti ottaen samaan tavoitteeseen, hyviin peiliaurinkokelloihin, tai ainakin niiden hyvään suunnitteluun, mutta toiminta on laajempialaista ja syvällisempää, akateemisempaa. Vanha alkuperä koetetaan siksi vähitellen häivyttää täältä pois. Tulosten täytyy olla parempia ja hyödyllisempiä, toiminnan määrätietoisempaa.

06.07.2018 Insinöörin tutkinto on jo suoritettu, joten siltä osin peiliaurinkokello ei enää ole AMK-opinnäytetyönä miltään osin ajankohtainen. Syksyllä aion aloittaa automaatiotekniikan DI-opinnot teknillisessä yliopistossa Porissa. Maailma ja elämäntilanne vaikuttaa muuttuvan nopeammin kuin mitä pystyn muokkaamaan näitä sivuja. Resurssit, aika ja energia eivät riitä.

Tällä sivustolla kuitenkin on edelleen ensisijaisesti tarkoitus vähitellen pyrkiä kohti hyvää peiliaurinkokelloa ja siihen liittyvää hyvää insinööriosaamista. Peiliaurinkokellon idea ei ole kuollut, eikä se vanhene koskaan. Valo on ihmeellinen asia, luonnon valo erikoisesti. Sillä voi hengessään hehkuttaa niin kauan kuin henki pihisee. Automaatiotekniikkaankin tämä voi osittain liittyä, sillä onhan tavoite myös hyvä Auringon avaruusgeometrinen simulointi peiliaurinkokellon kannalta ja rakenteen testaus. Siinä voisi periaatteessa hyödyntää eräänlaista robottia, vaikka käsikäyttöinenkin mekanismi voisi olla hyödykäs.

Sekaistahan täällä on, kun pääetenemissuunta on pitkään ollut niin ongelmallinen. Yön yli tilanne ei muutu täysin toiseksi, eikä kaikki ole edes mahdollista, mutta asian hyväksi tehdään mitä voidaan. Bulwanian Teknillinen Yliopisto ei hellitä kouristuksenomaista puristusotettaan koskaan.

DI-opintojen diplomityötä tältä pohjalta tuskin syntyy, ilman keskiraskasta ihmettä, eikä ole tarkoituskaan. Konkreettisen ison peiliaurinkokellon käytännön toteuttaminen on mahdollista vain jos minuun perinteisesti nihkeästi suhtautunut rouva Fortuna on joskus aivan erikoisen suosiollinen.

Aiheiden järkevä jakaminen eri sivustoille on problemaattista ... mutta ... karavaanin täytyy joka tapauksessa kulkea.PÄÄSIVU