3D-grafiikkaa
'tyvestä puuhun'-menetelmällä

Kun projektin nimi on ABC niin sepäs onkin oiva aasinsilta perustelemaan miksi on pureuduttava 3D-grafiikkaan perusteista alkaen.

Tärkeitä 3D-grafiikan olioita ovat ainakin piste, viiva ja taso. Näillä uskon pärjääväni pitkälle esim. aurinkokellojen kanssa. Kehittyneempiä työkaluja on olemassa, mutta kukapa haluaisia ajaa autolla tuntematta lainkaan sen tekniikkaa.

Pyrin lähinnä kehittämään aurinkokellolle riittävät valmiudet. Tällainen on nyt visio. Myöhemmin ehkä muutakin?

Lähitavoite on esittää aurinkokellon asteikko tason avulla, ehkä jopa useista tasoista koostuvana pintamallina tai kolmioverkkona. Auringon suuntaa simuloidaan esim. varjosauvan päästä asteikon suuntaan lähtevän vektorin avulla. Edetään niin että määritetään auringonsäteen ja asteikkotason leikkauspiste tietyllä Auringon tuntikulmalla ja deklinaatiolla. Asteikkotasolle vedetään aikaviivoja tason varjopisteiden, asteikkoviivojen yhteisen keskipisteen ja Auringon valittujen deklinaatioiden mukaan. Lopuksi asteikkotason aikaviivat leikellään asteikon sisään sopiviksi asteikon mittojen mukaan.


PÄÄSIVU