<<

#15 ; Skyttarens fönster till målet

>>

Jag kommer snart att göra någonting helt annat än att tänka på hur skall jag kunna så bra som möjligt skjuta på människor, men en sak måste jag absolut förverkliga först.

Vi skall försöka simulera Pauli Salos "Skarpskyttarens räknesticka" för kaliber 7,62x39 åtminstone så där piki-litet. Vi har ju sett några bilder av den förut. Den räknestickan ger kulans bana i luften så som den syns i MILDOT-siktet. Kalibern är dock ingen perfekt skarpskyttarens arbetshäst, men den är vanlig i Finland.

Det här blir mycket enkelt i början, men hoppeligen kommer jag att förbättra det senare. Helt exakt blir det inte, men principen är väl det viktigaste?

7,62 x 39 enligt "Skarpskyttarens räknesticka"

Denna MILDOT-skala
skall visa helt rätt.

Riktningens distans

( träffpunkten
på den distansen
i siktets centrum )

En 180 cm normsoldat
@ 200 m
@ 300 m
@ 400 m
@ 500 m
@ 600 m
@ 700 m
@ 800 m

Ju, jag tycker nog att det behövs ett bättre vapen än 7,62x39 för att träffa mål på t.ex. 700 meters distans. Vem skulle kunna värdera avståndet så precis som behövs. På 700 meters håll 30 cm fel på höjden på en 10 meters sträcka och det där 10 meter är bara cirka 1,4% av 700 meter. Den är en synnerligen skarpögad kille som kan urskilja distansen 690 m från distansen 710 m. Jag kan det inte. Men det gör mera än 60 cm fel i träffpunktens höjd om man har avståndet 20 meter fel. Helt oacceptabelt. Det behövs en snabbare kula, ett kraftigare vapen för så stora avstånd.

Man kan lätt mäta avstånd med laser, men fiendet vet det, ser det och han är mentalt mycket känslig och misstänksam för laserstrålar som pekar ut ur en buskage i den "tomma" skogen. Kanske får han då den uppfattningen att någonting är på tok? Till exempel ekorrar, harar och andra naturens kreatur använder normalt inte laseravståndsmätare, det tar inte länge för honom att dra den slutsatsen, tror jag.

Räknestickan för salongsgevärets kaliber .22 LR

Eller kanske kunde vi pröva på räknestickan för miniatyrgevärets kaliber .22LR. Av den samme Pauli Salo. Noggrannare gäller det patronen Lapua Polar Biathlon .22 Long Rifle. Skidskyttare använder det också på vintern och därför är det krutet särskilt framställt så att det fungerar förutsebart i kölden.

LR betyder ju Long Rifle, men skärskilt långa distanser går inte att skjuta med kaliber 0.22. Sträckorna är då mycket kortare än med högtryckspatroner. Det går emellertid att eliminera fiendet också med salongsgeväret. Det är ingen leksak för små barn. Människan kan faktiskt dödas även med miniatyrgeväret med ett skott up till omkring på 200 meters avstånd.

Även soldater som använder en skottsäker väst går att eliminera med minityrgeväret. Det finns nämligen hål (för halsöppningen och armar) i en sådan väst och skarpskyttaren är kapabel att träffa sådana hål från t.ex. 150 meters håll från skyddet, relativt bullerfritt och obemärkt i stridens vimmel och stoj. Man skall minnas att t.ex. 0,2 MIL är bara 3 cm på 150 meters håll och för en skarpskyttare borde den noggranheten inte vara något större problem. Ofta har fiendet också ett huvud med hjärna, öron och ett par ögon vilka går att träffa på kort håll. Det tunna visiret framför ögonen skyddar nödvändigtvis inte så mycket, det är svagt.

Lapua Polar Biathlon .22 Long Rifle

Denna MILDOT-skala
skall visa helt rätt.

Riktningens distans

( träffpunkten
på den distansen
i siktets centrum )

Enmetersmåttet på
inget
100 meters
125 meters
150 meters
175 meters
200 meters
håll

Det kan vara lite farligt att försöka läsa och kopiera värdena från pappersräknestickan och Lagrange-interpolera från dessa. Det är tvivelaktigt backwards engineering men jag anar från dessa resultat att ögats höjd över pipan är här mycket liten. Extrapolering är farligt, men ändå jag tycker att det borde synas här om siktets höjd skulle vara t.ex. 2 eller 3 cm, ganska litet för en skarpskyttares gevärets sikte.

Hmmm. Det synas som om kulan startade från siktlinjen. Visst finns det litet fel på siffrorna och ett fall kan nog bero på slumpen, men det händer här om och om, i alla fem fall, konsekvent.

Den här informationen är ändå tills vidare det bästa jag har av det kännedom hur kulan flyger i luften. Hoppas att jag blir mycket klokare ock visare med åldern och lever länge. Och lyckligt. Och skriver mera ingående artiklar om temat.


Och "fönstern", det var ju redan i rubriken. För övrigt, när vi tittar genom programmets fönster, skall vi minnas att det verkliga MILDOT-siktet visar 10 MIL i en ganska liten synvinkel. En normal okular har en synvinkel kanske omkring 50°. Förstoringen i kikaren är kanske omkring 10 gånger. Då ser vi genom kikaren av naturen en vinkel cirka 5° i diameter. Förr har vi lärt oss att en vinkel 1 MIL är cirka 3 bågminuter (för 1 MOA är cirka 3 cm på 100 meters håll och 1 MIL är där 10 cm). Det betyder att 10 MIL är ungefär 30 bågminuter eller 0,5°.

Alltså på riktigt ser vi i kikaren en synfält 5° i diameter och MILDOT-skalan ±5 MIL täcker bara 0,5°, en tiondedel av det hela enligt radie. Med 10* förstoring ser vi den stackars 0,5° i vår kära lilla öga som en vinkel 5° och vi kan urskilja i den maximalt kanske omkring 5 * 60 delar. Alltså vi ser i MILDOT-skalan maximalt 300 lilla delar och en liten del är då ungefär 5° * 60'/° / 300 = 300' / 300 = 1 bågminut. Ju, jag är nöjd med det här. I goda förhållanden är det normala ögats skillnadsförmåga cirka 1 bågminut. Och 0,1 MIL är ju 1/100 av 10 MIL. Tjaah, kanske den minsta vinkeln vi ser i kikaren är 1/3 av 0,1 MIL i goda förhållanden, alltså maximalt 3 ytterst lilla delar i en vinkel 0,1 MIL?

I programmet MILDOT-skalan ser relativt stor ut. I verkligheten ser den ju ut mindre. Jag vill åskådliggöra MILDOT-siktets egenskaper, därför ritar programmet MILDOT-skalan relativt stor. I programmer kan vi urskilja 1/40 av en MIL därför att jag ritar vinkeln 1 MIL med 40 pixels. Det skulle kanske vara mera realistiskt att använda bara 30 pixels för 1 MIL därför att i verkligheten kan vi maximalt se bara 300 lilla delar i vinkeln ±5 MIL (i stället för programmets 400 px / 10 MIL).


Meny
Huvudsida (finska)