<<

#391 ; Baldaŭ estos la norda somero 2022 finita

>>

Komencis jam la monato aŭgusto. Pesimisto povus lamenti ke jam preterpasis la vera norda somero por ĉi tio jaro. Optimisto tamen opinias ke la somero daŭras eĉ ĝis la mezo de monato septembro. Iom da signoj de aŭtuno estas jam videblaj. Ŝorton mi tamen uzos kiel eble plej longe. Miaj piedoj estas sanaj kaj varmaj.

Kion praktike signifas "somero"? Nu, almenaŭ ĝi signifas boatoj kaj iom varman akvon. Do mi prezentas apude kelkaj fotoj pri belaj boatoj kiojn mi somere vidis ĉi tie en urbo "Pori".

Nature ili estas por mi nur ekonomie kaj socie distancaj revoj. Kaj, tute honeste, mi probable ne volus vere uzi mian valoran tempon por zorgi pri granda boato, eĉ se mi posedus la monon. Ja ne eblas forkuri el la mondo kaj el la vivo. Boato ne estas la solvo por la plej akutaj problemoj.

La boato fotita dekstre estas miaopinie ne tre rapida, sed la interno ŝajnas iom spaca. Aperas utila kaj praktika. Eble mi iam povus eĉ vivi kaj loĝi en tia boato? Dum mia dua, post morto sekvanta nova kaj multe pli riĉa vivo eble?

La dua boato maldekstre estas miaopinie la plej granda tia forte kaj rapide aperanta boato en la urbo. Eble bona selekto por tre hasta kaj urĝa riĉa persono. En la rivero oni tamen ne rajtas veturi rapide kaj estas iom da longa vojaĝo ĝis la maro. Bela kaj impresa ĝi tamen certe estas. Nekontesteble mi estas envia.

Dum bona vetero kredeble iom rapida boato, kiam la ondoj de maro estas nur malaltaj. Norma rapida plezura boato tamen ne estas tre bona selekto por malbona vetero kaj forta vento.

Kaj moderna boatisto ja facile ricevas veteran informon ĝustatempe tiel ke eblas forkuri malbonan veteron kaj la pli altajn ondojn. Norma rapida (sur akvo "glitanta") boato nome ne plu povas sekure veturi tre rapide kiam la ondoj estas tro grandaj.

Norma fortega plezura boato povas eĉ rompiĝi (almenaŭ iom-post-iom) se oni provas veturi kiel eble plej rapide tra la tro altaj ondoj.

Estus iom malfacile por utiligi boaton vintre en Finnlando. Boato estas plejparte somera ludilo en nordo kie ekzemple la maro estos vintre glaciiĝa. Certe eblas profesia navigado ankaŭ vintre, sed plezuraj boatistoj prefere restu vintre sur seka tero.

Energio estas nuntempe aktuala temo. Oni volas ŝpari energion. Bedaŭrinde grandaj kaj rapidaj boatoj bezonas en uzo iom multe da energio. Nu, se ne temas pri nepra profesia laboro, eblas ja boatadi pli malmulte por ŝpari energion. Energion vivantaj modernaj homoj tamen ĉiuokaze bezonos. Moderna vivnivelo sen amasoj da energio estas tute nerealisme.

Por mi estas boatoj kaj navigado nura tragedio. La teorio de navigado certe estas interesa, sed praktiko estas tute senespera.

Ioman konsolon mi trovas en tradiciaj teoriaj libroj kiel la fama "American Practical Navigator: An Epitome Of Navigation And Nautical Astronomy (1914), Nathaniel Bowditch" kies unu paĝo estas fotita apude.

Moderna tekniko certe estas pli facile, akurate kaj rapide uzebla ol malnovaj tradiciaj navigaciaj metodoj, sed malnovaj metodoj estas ĉarmaj. Tradiciaj metodoj enhavas veran personan komprenon pri la temo, la ortodoksan etoson kaj la originan animstaton. La malnovaj metodoj estos uzeblaj ankaŭ kiam la moderna tekniko rompiĝis kaj ne plu funkcias. Ekzemple sentema elektroniko kaj akvo de maro aŭ eble fajro en boato ne estas tre bona kombinaĵo.

Pri praktika uzo de ŝalupoj mi scias preskaŭ neniom. Ili ŝajnas belaj en romantikaj filmoj, sed praktike ŝalupoj estas por mi eĉ pli nerealismaj ol motoraj boatoj.

Jes, revoj estas gravaj en la moderna mondo, kvankam estas probable praktike neatingeblaj. Ni tamen nepre bezonas ankaŭ konkretaj aferoj.

La foto maldekstre prezentas bazan laboron por konstrui novan vendejon proksime ĉi tie en urbo "Pori", urboparto "Pormestarinluoto". Surprize la mondo ankoraŭ ne estas preta kaj oni bezonas novaj vendejoj. Fakte oni konstruas iom multe ĵus nun en la urbo.

Mi kredeble neniam konstruos novan vendejon.

Tamen ankaŭ mi volas konstrui ion konkretan ...

La plej bona nova temo por mi estas "Node.js" kio eblas ankaŭ por "Linux" -sistemo kiel "Raspberry Pi" karta mikrokomputilo.

Mi eble povus anstataŭigi la programojn "Apache + PHP" per la nova sistemo NodeJS en mia uzo de distancaj fotiloj?

NodeJS kredeble laboras bone kune kun datumbazo, ekzemple la libera "MySQL", kaj eble mi poste iom eksperimentos kun tio, kvankam mi provizore ne intencas vere uzi datumbazon por fotoj ekzemple en la 3D-fotilo kion mi volas konstrui.

Jen angla sed bona "Tutorial" por unuaj paŝoj en NodeJS kun ekzemploj.

Iom bona informo por muntado estas en "Installing NodeJS on the Raspberry Pi", sed mi tamen jam rekomendas por uzi anstataŭ la malnova vario (setup_17) la pli novan varion (setup_18) en la komanda fenestro jene:

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -

Jes, multe da novaj konkretaj eblecoj kaj multe da alternativoj por eksperimenti.

Kaj certe fine .......... NI VENKOS!

La Ambasadoro en Finnlando
de sendependa nacio
Mueleja Insulo


Menuo
Ĉefa paĝo (finna lingvo)