Alavallin koulun varhaisinta historiaa

Koulu rakennetaan - ja laajennetaan

Yläkoulurakennus on valmistunut vuonna 1910. Koulu lienee alkuaan ollut 2-opettajainen. Jo ennen koulurakennuksen valmistumista oli kylällä käyty kansakoulua muutama vuosi vuokratiloissa Vallin talossa. Tätä ennen oli kylällä ollut seurakunnan kiertokoulu. Koulun toiminta alkoi itse asiassa melko varhain, sillä vasta vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, joka velvoitti kaikki 9 vuotta täyttäneet käymään koulua.

Koulun vintillä näkyvät kattorakenteet antaisivat aihetta olettaa että yläkoulurakennus on tehty kahdessa osassa. Vuonna 1920 koululla onkin vietetty »uudisosan» vihkiäisiä, joten rakennuksen länsipääty lienee peräisin tältä ajalta. Ilmeisesti yläkoulun uudisosa on sisältänyt mm. länsipäädyssä olevan asunnon ja pienemmän luokkahuoneen joka esim. 1960-luvulla oli 3:nnen ja 4:nnen luokan käytössä.

Luokkakuva vuodelta 1919

Koulun ensimmäisinä opettajina ovat toimineet Kaarlo Oskari Levä ja Anna Haapala (tyttöjen käsityöt). Oheisessa kuvassa poseeraavat koulun oppilaat opettajansa K. Levän johdolla vuonna 1919. Kuva on ilmeisesti otettu opettajan asunnon sisäänkäynnin vieressä. Asunnossa näkyy olleen umpinainen kuisti jo tällöin.

Kuva on siis ajalta hiukan ennen koulun laajentamista. Täytyy tunnustaa ettei minulla ole mitään käsitystä siitä millainen varsinainen koulun sisäänkäynti on ollut tällöin... Oliko koululla edes erillistä sisäänkäyntiä, vai olisiko tämän kuvan vasemmalla puolella oleva asunnon sisäänkäynti toiminut myös koulun sisäänkäyntinä? Miksi hitossa oppilaat muuten poseeraisivat juuri tässä? Niin kunnianhimoinen historioitsija ja »Alavalli-know-it-all-wanna-be» kuin olenkin, en voi kuin virkahtaa että tässä asiassa kirjoittajan ihmetyksen sormi on nyt kummastuksen suussa.


Kuvia laajennetusta koulusta

Äitienpäivä Alavallin koululla 1920-luvulla Äitienpäivät koululla Äitienpäivät koululla

Koululla pidettyjen äitienpäiväjuhlien vanhoja kuvia, koulun ulko-oven lähistöltä. Näissä kuvissa koulun sisäänkäynti on jo myöhemmin tutuksi tulleella paikallaan. Voinee päätellä että yläkoulurakennuksen hirsiseinät päällystettiin pystylaudoituksella joskus 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Viimeisessä äitienpäiväkuvassa tämä laudoitus on jo olemassa, mutta sitä ei ole vielä maalattu. Koulun kuisti on alunperin ollut avoin, umpinaiseksi se lienee rakennettu vasta 1956.

1927

Oikealla on noin vuonna 1927 yläkoulun kuistin edessä otettu koulukuva. Tässä näkyy vain muutama oppilas, mutta koulun pitkäaikaiset opettajat, Marttilan pariskunta, ovat hyvin edustettuina. Marttilat ovat olleet Alavallissa jo ainakin vuonna 1924 ja jatkoivat 1960-luvulle saakka. Opettaja Martti Marttila erottuu joukon yläpuolella ja vaimonsa Alma on oikealla. Tiedossani ei tosin ole, olivatko he jo tuolloin vuonna 1927 naimisissa.Alakoulu rakennetaan

Alakoulurakennus rakenteilla vuonna 1930 Ensimmäiset koululuokat alakoulurakennuksessa

Alakoulurakennus on rakennettu vuonna 1930. Tätä ennen alakoulu toimi vuokratiloissa läheisessä Juho Kiviniemen talossa pari vuotta (talon nimi on Yli-Kiviniemi).

Alaluokkien opettajana toimi pitkään Eeva Ahola (os.Saarinen). Hän opetti kylän lapsia jo 1920-luvun lopulla Kiviniemessä ennen alakoulun rakentamista ja jatkoi opettajana Alavallissa aina 1950-luvun puoliväliin saakka. Hän lienee mukana molemmissa oheisissa kuvissa : sekä alakoulun rakennusaikaisessa ulkokuvassa että alaluokkien ensimmäisessä luokkakuvassa. Rakennusaikaisessa kuvassa vuodelta 1930 näkyy ilmeisesti myös koulun vanha kaivo.


(oikealla on aikajärjestyksessä seuraava kirjoitelma) Koulu 1940- ja 1950- luvuilla

Alavallin koulun historian aloitussivulle