Alavallin koulu - ympäristö ja rakennukset

Ote peruskartasta 1961

Koulun pääasialliset rakennukset ovat yläkoulu (isompi) ja tämän itäpuolella sijaitseva alakoulu. Koulurakennusten väliin johtaa koulun tiehen yhdistävältä kujalta mm. alakoululaisten käyttämä polku. Kummankin koulurakennuksen eteläpuolella on ollut puutarha. Alakoulurakennuksen puutarhan eteläpuolella on pieni pelto. Muukin koulun ja maantien välillä ollut pelto lienee ollut koulun käytössä. Peltoja on tarvittu omavaraistaloudessa elettäessä ; koulullakin on ennen ollut karjaa. Alakoulun puutarhan itäpuolella on vanha kiviaita.

Yläkoulurakennuksen pohjoispuolella sijaitsee L-kirjaimen muotoinen ulkorakennus. Ulkorakennuksen länsipuolella on kellari, jota vuoden 1961 peruskartta ei esitä. Ulkorakennuksen itäpuolella on vielä 1960-luvulla ollut puulato joka on merkitty tähän vanhaan karttaan. Rakennusten pohjoispuolella on koulun urheilukenttä, joka karttaan on merkitty niityksi.

Kartoista saa käsityksen että koulu sijaitsee havumetsässä. Ympäristössä on kuitenkin merkittävästi myös lehtipuita. Erikoisesti koulun kujan ja kahden puutarhan ympärillä on koivuja melko tasaisin välein. Koivut ovat luultavasti opettajien istuttamia. Koulurakennusten välistä etelään johtava mahtava koivukuja sai minut aikoinaan epäilemään että tielle johtavan kujan on täytynyt alunperin kulkea siitä, mutta lienen ollut väärässä.

Maininnan ansaitsee myös kentän pohjoispuolisessa metsässä sijaitseva pieni suoalue, joka näkyy oheisessa otteessa peruskartasta vuodelta 1961. Suon nimi on Sammakkosaari. Sielläkin ovat koululaiset seikkailleet, vaikka se ei varsinaiseen koulun alueeseen kuulukaan.


Urheilukenttä

Kellari

Ulkorakennus

Puulato

Yläkoulu

Alakoulu

ylä- ja alakoulun puutarhat

Alavallin koulun historian aloitussivulle