La simiita "mil-dot" -celilo

Jen mi intencas prezenti simiitan (kaj iom plibonigitan;-) "mil-dot"  celilon per PHP-programo. Ni elektu la .22 Long Rifle kartoĉon Lapua Polar Biathlon.

Se la celilo prezentas la nigrajn 0,2 "mil" -cirkletojn kaj aliajn "mil" -mezurojn en la ĝusta 100% grando, la spektaklo tra la celilo povus esti proksimume tia.

En ĉi tio bildo tamen estas ankaŭ markitaj kiom la kuglo falas se la distanco estas 150 metroj en la centro. Kaj ankaŭ estas markita per ruĝa cirklo la trafopunkto se kuglo falas 3 "mil" sub la centro kaj ni devas samtempe korekti 3 "mil" dekstre ekzemple pro forta vento kiu blovas de dekstra flanko.

La trafopunkto estas maldekstre de vertikala centra lineo ĉar la vento blovanta de dekstra flanko movas la kuglon maldekstre.  Ni metu la ruĝan punkton en la celo kaj ni ĝin trafos. Tia ruĝa punkto ne ekzistas en vera norma celilo sed ni povas ĝin uzi pro praktikado.

La distanco de 150 metroj estas en la centro de celilo kaj tiel ni pli bone povas pafi al 200 metroj. Distanco 50 metroj estas 4,9 "mil" super la centro de celilo, preskaŭ en la rando de skalo. Distancoj malpli ol 50 metroj ne estas tre interesaj al bona pafisto. Ni vidas ke la distanco 100 metroj estas 2,8 "mil" super la centro kaj la distanco 200 metroj estas 3,5 "mil" sub la centro.

Se la "mil" -mezuroj en la celilo estas nur 75% de la veraj mezuroj, la sama situacio aspektas jene:

La distanco 150 metroj restas en la centro de celilo, sed aliaj distancoj ne estas la samaj. La distanco 50 metroj jam estas tro alte, ekster la skalo. Ne eblas en praktiko precize celi al 50 metroj ĉar tia lineo de 50 metroj ne ekzistas en la vera celilo.

La ideo estas tio ke en 75% grando la mezuroj de "mil-dot" -skalo en la celilo aperas nur 3/4, aŭ tri kvaronoj de veraj mezuroj. Se la procento estas pli ol 100% tio signifas ke la skalo estas pli granda ol la vera "mil-dot" -skalo kaj la objektoj en ĝi aperas pli malgrandaj.

En la vera norma celilo tiaj distancoj ne ekzistas markitaj. Tio estas nur helpilo pro praktikado. Eble iam aperos al merkato komputila celilo kiu funkcias jene, prezentante la falon de kuglo per distanco en celilo?

Ekzisistas jam celiloj kiuj enhavas laseron por aŭtomate mezuri la distancon al la celo. La lasero tamen estas videbla al la malamiko uzanta specialan aparaton kaj tial ni ne volas ĝin uzi. La bona pafisto ja volas sin kaŝi. En praktiko lasero povas malkovri ekziston kaj eĉ la lokon de bona pafisto kvankam ĝi ne estas videbla al la nuda okulo!

Mezuroj de homa korpo

Ni devas koni la mezurojn de homa korpo por bone taksi la distancon al la celo.

Mezgranda viro estas proksimume 180 cm alta. Ilia ŝultro estas 50 cm - 60 cm larĝa. Supra parto de korpo estas proksimume 1 metron alta.

Tio ja signifas inter alie ke en la distanco de 200 metroj mezgranda viro staranta ŝajnas 9 "mil" alta. Do kiam la staranta mezgranda viro ŝajnas 9 "mil" alta en la celilo, ilia distanco estas 200 metroj.

Mi kiel mezgranda viro estas 180 cm alta. Mi havas ĉirkaŭ 80 cm longajn piedojn kaj ĉirkaŭ 30 cm alta kapo kun kolo. Tamen ne  estas ĉiam tiel facile mezuri kiom da "miloj" longaj piedoj estas. Eble mi eĉ staras en herbejo kaj la malsupra parto de miaj piedoj estas nevidebla.

La bona pafisto ĉiam mezuras longecon de objektojn kiujn li eble povus uzi por taksi la distancon al la celo kun la celilo de sia pafilo.


Praktiki mezuri distancojn en la naturo

Kiel oni efektive praktiku mezuri distancojn kun la "mil-dot"-tipa celilo? Oni povas uzi ekzemple ordinaran breton en kion oni pentris diversajn striojn.

La longeco de ĉi tiu breto estas 2 metroj, same kiel la alto de iu granda viro. Estas en la breto pentritaj strioj de diversaj larĝecoj.

Kiam oni metas la breton en naturo kaj scias (memoras) la larĝecon de strioj, tiam oni povas praktiki en diversaj lokoj mezuri la distancon al la breto kun la celilo.

Mi rekomendas ke en la breto estu pentritaj strioj de larĝecoj 100 cm, 60 cm, 30 cm, 10 cm, 6 cm kaj 3 cm.

Estus ideale se la breto kun pentritaj strioj iom similas al homa korpo. Ekzemple la supraj strioj devus konstitui la alton de kapo. Ekzemple kolo 6 cm, kapo 10 cm + 3 cm + 10 cm, kie la malalta strio de 3 cm prezentas okulojn.

La distancoj al la breto povas esti ekzemple inter 50 kaj 250 metroj. En la celilo ni povas vidi kaj mezuri angulojn inter 10 mil kaj 0,1 mil.

Kiel aspektas kelkaj mezuroj en "mil" en diversaj distancoj?
Distanco / Mezuro 100 cm 60 cm 30 cm 10 cm 6 cm 3 cm
 50 metroj 20 mil 12 mil 6 mil 2 mil 1,2 mil 0,6 mil
100 metroj 10 mil 6 mil 3 mil 1 mil 0,6 mil 0,3 mil
150 metroj 6,67 mil 4 mil 2 mil 0,67 mil 0,4 mil 0,2 mil
200 metroj 5 mil 3 mil 1,5 mil 0,5 mil 0,3 mil 0,15 mil
250 metroj 4 mil 2,4 mil 1,2 mil 0,4 mil 0,24 mil 0,12 mil

Estas ja simple kalkuli la distancon. Distanco en metroj = 10 * (vera mezuro en centimetroj) / (angulo en mil). Ekzemple ni scias en la celo la mezuron 30 centimetroj kaj ni vidas ĝin en la celilo en angulo 1,5 mil. Distanco al la celo en metroj = 10 * 30 / 1,5 = 200 metroj

Jen unu ekzemplo de breto por praktikado de bona pafisto. La breto estas 2 metrojn alta. La malamiko tamen aperas pli mallonga se li staras en herbejo.

Ion "standardon" aŭ bonan modelon por la praktika breto de bona pafisto mi bedaŭrinde ankoraŭ ne povas prezenti. Tiuj estas nur ekzemploj.

Larĝeco de ŝultro de la malamiko tamen eble estas pli bona kaj fidinda por mezuri distancon ol la alteco de sia korpo?

Tial devus en la praktika breto de bona pafisto esti ankaŭ pentritaj strioj kiuj korespondas al norma larĝeco de vira ŝultro, ĉirkaŭ 60 cm.

Oni devas tamen ĉiam memori unue kontroli ĉu ekzemple la mezuro 1 metro en la distanco 100 metroj vere estas en la celilo videbla precize en la angulo 10 mil.

Oni ne povas fidi ke ĉiuj "mil-dot"-celiloj en ĉiuj "zoom"-alĝustigoj montrus ekzemple 10 cm en la distanco de 100 metroj precize kiel la angulo 1 mil. Tion oni devas aparte kontroli - kaj kompreneble ankaŭ konsideri ĉiam kiam oni celas kun la celilo aŭ mezuras distancon kun la celilo.

Per flugiloj de facila vento?

Ni komprenu kiom la vento povas efekti la flugantan kuglon.

Jen ni vidu kiom efektas vento rekte de flanko al la kuglo de Lapua Polar Biathlon .22 LR en la distancoj inter 50 m kaj 200 m. Marku ke la skalo estas tre malsama horizontale kaj vertikale.

La efekto estas rimarkinda en forta vento. Kiam blovas 12m/s rekte de flanko, la kuglo veturas al la distanco 200 metroj kun la vento eĉ pli ol 1,5 metroj. Tio estas pli ol 7,7 "mil" kaj tion ni ne povas korekti en la celilo ĉar ni konas korekti nur ±5 "mil" kun la punktoj de celilo.

Proksimuma efekto de vento (rekte de flanko, angulo 90°) al la kuglo de Lapua Polar Biathlon .22LR
 Distanco / Vento 2 m/s 4 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s 12 m/s
50 m 18 mm 37 mm 56 mm 76 mm  94 mm 111 mm
60 m 26 mm 53 mm 80 mm 108 mm 131 mm 159 mm
70 m 35 mm 72 mm 107 mm 144 mm 175 mm 214 mm
80 m 45 mm 92 mm 137 mm 185 mm 226 mm 276 mm
90 m 56 mm 115 mm 170 mm 230 mm 282 mm 344 mm
100 m 68 mm 140 mm 206 mm 280 mm 345 mm 420 mm
110 m 81 mm 167 mm 246 mm 335 mm 413 mm 502 mm
120 m 96 mm 197 mm 289 mm 394 mm 488 mm 592 mm
130 m 111 mm 229 mm 336 mm 458 mm 568 mm 688 mm
140 m 127 mm 263 mm 386 mm 527 mm 654 mm 790 mm
150 m 145 mm 300 mm 440 mm 600 mm 745 mm 900 mm
160 m 164 mm 339 mm 498 mm 678 mm 842 mm 1016 mm
170 m 184 mm 381 mm 560 mm 761 mm 945 mm 1140 mm
180 m 205 mm 425 mm 626 mm 849 mm 1053 mm 1270 mm
190 m 227 mm 471 mm 696 mm 942 mm 1166 mm 1406 mm
200 m 250 mm 520 mm 770 mm 1040 mm 1285 mm 1550 mm

Se la vento ne estas rekte de flanko, en angulo 90°, ĝia efekto estas malpli granda. Ni pensu nur pri la simpla angulo kontraŭ la cellineo.

Oni povus pensi ke la kuglo flugas pli facile se la vento estas de malantaŭ kaj pli malfacile se la vento estas de antaŭ. Tio tamen ne gravas. La rapido de vento estas malgranda kompare al la rapido de kuglo.

Se la vento estas en angulo 30° kun la cellineo, ĝia efekto estas nur duono de tio de vento kio blovas rekte de flanko, en angulo 90°. Nome estas sin (30°) = 0,5

Oni lernu bone taksi la rapidecon kaj direkton de vento. La plej forta vento kion ni pensas estas 12 m/s. Ĝi ne estas tre forta. En tre forta vento estas ĉiuokaze malfacile pafi al distancoj pli ol 100 metroj. Ekzemple 20 m/s estas tre forta vento. Tia vento povas rompi branĉoj de arbo kaj tiam estas malfacile iri ekstere.

La plej malforta vento kion oni sentas en haŭto estas proksimume 2 m/s. Se la angulo inter vento kaj cellineo estas preskaŭ 0°, oni ne bezonas pensi pri la vento ĉar la rapido de kuglo estas multe pli granda ol la rapido de vento kaj la vento ne blovas de flanko.

La sekvanta tabelo espereble vin helpos lerni taksi la rapidecon de vento. Oni ekzercu en praktiko!

Rapideco de vento kaj ĝia efekto
Rapideco de vento Videbla efekto
2 m/s Malforta vento, sed sentebla en haŭto. Oni vidas direkton de vento el fumo.
4 m/s Folioj de arboj movas en vento
6 m/s Malgrandaj branĉoj de arboj movas, polvo povas leviĝi de tero pro vento
8 m/s Malgrandaj arboj movas pro vento
10 m/s La maro murmuras konstante. Supraĵoj de ondoj blankaj. 
12 m/s Vento susuras en obstakloj. Grandaj branĉoj de arboj movas pro vento.


NEWGAL-ketjuun takaisin