Instrukcioj al eblaj novaj membroj

Se vi volas fariĝi membro de Insulo de Muelejo, vi devos monstri kelkaj scioj kaj spertoj. Jen estos la materialo (laboro ankoraŭ nefinita!) kiu vin helpos atingi la postulitajn teoriajn kapablojn.

Bone lernu jenajn informojn kaj vi estos preta provi fariĝi nova membro de memstara kaj sendependa ŝtato Myllynsaari - Insulo de Muelejo. Mi eble aranĝos teorian skriban provon al vi pri ĉi tiuj aferoj. Se vi respondos bone, vi povos aniĝi al la ŝtato.

Teorio de bona pafisto

Unue vi lernu iom da teorio de bona pafisto!

Ĉiu ŝtato bezonas ian armeon. Ĉiu armeo devas esti kapabla kaj sperta en uzo de pafiloj en ebla milito. Tial ankaŭ Insulo de Muelejo eble iam bezonos armeon. Tiam vi kiel membro de la ŝtato devus prepariĝi al milito kun iu ebla estonta malamiko.

Tial vi plej bone jam lernu pri pafiloj kaj pri la arto de pafado. Ekzistas multe da fontoj por tio. Ekzistas bonaj libroj kaj utila materialo en la reto. Vi povas ekzemple eble praktike lerni kiel ĉasi ĉasaĵon kiel ĉasisto?

Ĉi tie ni prilaboros nur iom da ĝenerala teorio por bonaj pafistoj.

- Unue bone taksu la distancon al la celo, la malamiko.

- Due bone komprenu kiel la kuglo flugas tra la aero, kiom ĝi falas sub la cellineo.

Ni volas trafi la celon per unu pafo, aŭ almenaŭ per nur kelkaj pafoj. La celo estos eble danĝera malamiko, li ne havas valoron al ni kiel homo. Li estas nur minaco. Li devas for.

Ni selektos celilon de tipo "mil-dot". Tio estas tre grava decido kaj afero.

Vi bone memoru la regulon ke la angulo 1 "mil" estas 10 centimetroj je la distanco de 100 metroj. "Mil" estas angulo sed ĝi estas ankaŭ mezuro.

Lineare 10 "mil" estas 100 centimetroj (unu metro) je la distanco de 100 metroj. Kaj ankaŭ lineare 1 "mil" estas 20 centimetroj je la distanco de 200 metroj. Vi bone komprenu kiel simple kalkuli uzante "mil".

Estas 10 "mil"oj videblaj en la celilo de tipo "mil-dot". Tra tia celilo vi celos la malamikon. Ni povas taksi la distancon al la malamiko helpe de la celilo kaj ni povas ĝustigi la pafon helpe de la celilo.

La malamiko 200 centimetroj alta ŝajnas 10 "mil" en la distanco 200 metroj, rigardante tra la celilo.

Tio rilato de angulo kaj mezuro ne estas tute preciza, sed ĝi estas sufiĉe vera por niaj taskoj. Kaj ĝi estas tre simpla kaj utila regulo.

Unu "mil" estas iom malgranda angulo. Se ni estas tre spertaj kaj havas bonan pafilon, ni eble povos pafi kun eraro de ĉirkaŭ 0,2 "mil" au 0,3 "mil". Tio signifas precizecon de 2 aŭ 3 centimetroj en la distanco de 100 metroj.

Nia tasko tamen fariĝos pli malfacila se la distanco al la celo estas pli granda, ekzemple 150 metroj aŭ eĉ 200 metroj. La vento ankaŭ ne helpos nin. Ni devas krome taksi la venton kaj kompreni kiom la vento influas la flugantan kuglon.

Ni pensu pri la ordinara malgranda longa fusilo .22 Long Rifle. Ne estas tre facile trafi celon je 150 metroj se oni ne scias ke la distanco estas ĝuste 150 metroj. Estas grave taksi la distacon kiel eble plej precize. Eraro en distanco povas kauzi grandan eraron en trafopunkto.

Ni certe volas ankaŭ trafi malamikon kiu estas pli proksima, ekzemple 50 metroj aŭ eĉ 10 metroj.

Nia espero kiel soldatoj estas trafi la molan kaj neprotektitan parton de malamiko kun precizeco de 10 centimetroj ĝis la distanco de 150 metroj (aŭ eble eĉ 200 metroj?) en ĉiuj cirkonstancoj ekzemple kun la - iom malforta - longa pafilo .22 Long Rifle.

La iom malforta .22 Long Rifle tamen estos sufiĉe forta por neŝirmitaj partoj de la malamiko. La malamiko eble portas kontraŭ-kuglan veŝton, sed se la malamiko havas kolon, kapon, manojn kaj piedojn, sekve estas truoj en la veŝto kaj ni estos sufiĉe precizaj pafistoj por trafi tiajn truojn.

Nian celon ni atingos multe ekzercante kiel taksi la distancon kiel eble plej precize kaj kiel reguligi la pafon kiel eble plej bone.

Praktika ekzercado de pafado kompreneble estas ankaŭ tre grava, sed ĉi tie en la reto tio ja ne eblas. Oni ekzercu pafi en realo tie kie tio eblas. Kaj oni ĉiam ekzercu taksi la distancon ekzemple inter 10 - 300 metroj. Tio eblas eĉ dum promenado! Selektu objekton, promenu al ĝin, kalkulu kiom da paŝoj, simple!

Ni rigardu la .22 LR Lapua Polar Biathlon kiu estas bona elekto ĉar ĝi taŭgas por vintra uzo, ĝia bona BC = 0.108 kaj ankaŭ Pauli Salo ĝin elektis. La alteco de celilo super la centra pipo estas iom tro malalta por ni, sed ni tamen rigardu la tabelon por lerni.

Polar Biathlon, Trajectory, Weapon sighted in at 75 m, Sights 20 mm above bore line
10 m 50 m 100 m
+14 mm +57 mm -133 mm

Kion tio praktike signifas?

La kuglo trafas cellineon je 75 metroj kiu videblas en la centro de celilo. En distanco de 50 metroj la kuglo estas 57 mm super la cellineo. Tio 57 mm estas 2 * 0,57 = 1,14 "mil" en la distanco 50 metroj, ĉar en 100 metroj ĝi ja estus ĉirkaŭ 0,57 "mil". Se ni scias ke la distanco estas 50 metroj, ni trafos la celon celante ĝin ĉirkaŭ 1,1 "mil" super la centro de celilo. La punktoj de celilo estas 0,2 "mil" en diametro, kiu helpos taksi la angulon ; la radiuso de punkto 0,1 "mil".

En distanco 100 metroj la kuglo estas -133 mm super la cellineo. Tio signifas ke la kuglo estas 133 mm sub la cellineo. En la distanco 100 metroj 133 mm estas 1,33 "mil" sub la centro de celilo. Se ni scias ke la distanco de malamiko estas 100 metroj, ni trafos lin celante lin ĉirkaŭ 1,3 "mil" sub la centro de celilo.

En la distanco de 10 metroj la kuglo jam flugas 14 mm super la cellineo. Tio signifas 10 * 0,14 = 1,4 "mil" super la cellineo. Sed ne perdu tempon, pafu la malamikon! Ni povas trafi la celon sufiĉe bone celante kun la centro de celilo, ĉar la celo estas tiel proksima. Eraro de 14 mm ne estas grava. Tio estos pli simple kaj pli rapide.

Lapua Polar Biathlon .22 Long Rifle 
  0 m 2,5 m 10 m 50 m 100 m
Velocity 337 m/s 335 m/s 328 m/s 300 m/s 275 m/s
Wind drift, wind 4 m/s    0    0    2 mm  38 mm 141 mm

Nova tabelo, nova ideo. Se estas vento (direkte de flanko) de rapido 4 metroj en sekundo (do ne tre forta), kiom ĝi influas la kuglon? Ni vidas en la tabelo ke se la distanco al la celo estas 100 metroj, la kuglo veturas kun la vento 141 mm. Tio signifas 1,4 "mil" en la celilo.

Tion eraron ni korektos celante 1,4 "mil" kontraŭ la vento. Se la vento blovas dekstren, ni celos tiom maldekstren al la celo kaj se la vento blovas maldekstren, ni korektos ĝian efekton celante tiom dekstren.

La principoj estas simplaj sed oni devas labori por atingi bonan praktikan sperton.

La kuglo komenĉas ĝian flugon en la pafila pipo sub la celilo, sekve leviĝas iom super la cellineo kaj falas al la cellineo en la distanco al kio la pafilo estis ĝustigita.NEWGAL-ketjuun takaisin