Virtual Astrolabium, model / Insulo de Muelejo

Tympanon, söder :
Azimuter   altituder
Temporala timmar   Vändkretsar
Rete, stjärntid : :
deklinationer stjärnor
Longituder på ekliptikan
Ostensor, timvinkel :
med deklinationer
väst
öst
Solen i longitud: °
Objekt X   Lon:°   Lat:°
Obs. Position är Myllynsaari - Insulo de Muelejo cirka 62,5° N

Anvisningar

Börja från början