Muutoksenhaku sosiaaliseen luototukseen

Edellinen Seuraava

Valitan sosiaalipalveluiden johtajan Leena Kivimäen tekemästä päätöksestä koskien sosiaalisen luoton hakemusta ja erikoisesti valitan siitä epäasiallisesta tavasta jolla sosiaalityöntekijä Nina Välimäki on Rauman sosiaalitoimistossa hakemustani käsitellyt.

Kun nyt vihdoin - puolen vuoden hakemisen jälkeen - olen saanut valituskelpoisen päätöksen, niin haluan jatkossa edetä valittamaan asiasta Turun hallinto-oikeuteen, mutta te, Rauman sosiaali- ja terveyslautakunta, olette siinä vielä kumileimasimena välissä hidastamassa.

En odota että teistä olisi minulle mitään hyötyä, mutta kun sentään olen ollut raumalainen veronmaksaja yli 30 vuotta, niin minusta jopa velvollisuuteni on saattaa Turun hallinto-oikeuden tietoon miten veronmaksajaa on voitu Raumalla kohdella. Hakemuksen käsittely oli epäasiallista ja puolen vuoden mittainen odotusaika aivan kohtuuton.

Helmi-maaliskuussa sosiaalisella luotolla olisi ollut minun taloudelleni ratkaiseva merkitys. Sen avulla olisin pystynyt maksamaan vuokrarästit, välttänyt ulosoton ja sen aiheuttaman maksuhäiriön. Ilman maksuhäiriötä olisin voinut paremmin hakea uutta vuokra-asuntoa ja olisin voinut syksyllä jatkaa opiskelua Porissa. Häädön vuoksi olen joutunut muuttamaan Etelä-Pohjanmaalle kun en saanut edes opiskelija-asuntoa Porista ja täältä kulkeminen on tavattoman vaikeaa. Opiskelun jatkaminen olisi tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksieni kannalta aivan välttämätöntä, erikoisesti koska ulosoton vuoksi voin nyt menettää etelä-pohjalaisen kotini, ainoan omaisuuteni ja toistaiseksi myös ainoan toimeentulomahdollisuuteni.

Kivimäki perustelee kielteistä päätöstä takaisinmaksukyvyn puutteella käyttäen minun, työttömän opiskelijan, koulun kesäloman aikaisia tuloja ja talven vanhojen velkojen lainamääriä. Luonnollisesti tulot ovat kesällä pienemmät koska en saa loma-ajalle kulukorvausta. En kuitenkaan aio lomailla vuoden ympäri.

Kivimäen esittämät velkasummat eivät kuvaa nykyistä tilannetta. Esimerkiksi ERTOn ajama työttömyysetuuden takaisinperintä ei ole ajankohtainen koska lopullista päätöstä ei ole. Kivimäki on halunnut koostaa yli puolen vuoden ajalta minulle mahdollisimman epäedullisen yhdistelmän pieniä tuloja ja suuria lainamääriä. Tuo yhdistelmä on valheellinen.

Tosiasiallisesti tämän sosiaalisen luoton hakeminen lähti käyntiin jo talvella, helmikuussa. Helmikuun alussa vaadin aktiivisesti oikeutta hakea sosiaalista luottoa. Suurella vaivalla sain 17.02.2014 klo 14:30 ajanvarauksen minulle osoitetun sosiaalityöntekijä Nina Välimäen kanssa sosiaalisen luoton hakemiseksi. Takaisinmaksuvaraa laskelmaan jäi, joten myönteisen päätöksen olisi pystynyt tekemään jos tahtoa olisi ollut. Välimäellä oli kuitenkin erittäin kielteinen ennakkoasenne. Sosiaalityöntekijä Nina Välimäki halusi sekä evätä minulta sosiaalisen luoton että myöskin valitusoikeuden kielteisestä päätöksestä.

Pahimpana pidän sitä etten ole voinut saada helmikuun alussa hakemaani sosiaaliseen luottoon valituskelpoista päätöstä ennenkuin heinäkuun lopussa. Minun oikeustajuni mukaan sellainen ei voi olla oikein ja haluan ehdottomasti saattaa Turun hallinto-oikeuden harkittavaksi sellaisen hallintotavan hyvyyden ja asiaa käsitelleiden sosiaalivirkailijoiden moitteettomuuden. Laki edellyttää viranomaiselta nimenomaan hyvää hallintotapaa.

Sosiaalityöntekijä Nina Välimäki voisi soveltua paremmin johonkin muuhun kuin sosiaalialan asiakaspalvelutehtäviin. Julkisen viran haltijalle hänen käytöksensä on ollut kovin moitittavaa. Ei voi hyväksyä sitä että virkamies julkisessa työtehtävässä antaa henkilökohtaisen vastenmielisyyden vaikuttaa viranhoitoon. Hyvä hallintotapa ei toteudu sillä tavalla.

Niinpä odotan innolla että pääsen kertomaan asiasta Turun hallinto-oikeudelle. En ole saanut hyvää kuvaa käytännön raumalaisesta sosiaalipolitiikasta. Kuvittelisi että edes sosiaalialalla olisi mahdollisuus katsoa asiakkaan tilannetta kokonaisuutena ja rakentavassa hengessä, lillukanvarsiin kompuroimatta.

Sosiaalityöntekijä Välimäen talvella minulle lämpimästi suosittelemaa asunnottomuutta en jostakin kumman syystä voi pitää opiskelun jatkamisen mahdollistavana myönteisenä ratkaisuna. Veronmaksajan talouden tahallinen kriisiyttäminen ja yhteiskunnasta ulos työntäminen ei voi olla sosiaalialan oikea tavoite. Veronmaksajallakin täytyy olla oikeuksia ja yksi keskeinen on se että viranomaisen kohtelu on asiallista ja puolueetonta niin että lain vaatima hyvä hallintotapa toteutuisi. Kun hyvä hallintotapa ei ole toteutunut niin ko. viranhaltijan tulee saada merkittävää palautetta veronmaksajien kustantamien työtehtäviensä hoidosta.

Seinäjoella 04.08.2014
Vesa Petäys

Puhelin: 040 753 0815

Osoite:
Niementie 36
61650 KALAKOSKI

Tämä teksti on luettavissa myös netissä osoitteessa http://vesapetays.net/NEWGAL/g276.html


Galleria