Kauppa se kannattaa?

Edellinen Seuraava

Eräs ansioitunut James Bond-kirjojen keräilijä - hänellä taisi Bond-kirjoja olla jo yli 30 ja muutamia vielä kierroksessa - lähetti sähköpostia ja sivusi siinä mm. keräilemisen taloudellisia puolia.

Tokihan minullakin on alunperin ollut tässä sivustossa se ajatus että sarjan "käytetyillä" malleilla olisi ehkä mukava käydä kauppaa, mutta olen sen puolen pudottanut pois jo hyvin varhain, koska se mielestäni voisi olla ongelmallista.

Jotkut yksilöt ovat hiukan viallisia, joten olisi periaatteessa mahdollista että "käytetty" malli on korjattuna jopa parempi kuin uusi. Joidenkin vikojen korjaaminen olisi kuitenkin hyvin vaikeaa.

Sanotaan että Kauppa se on joka kannattaa, maanviljelys on onnessa. En tiedä olisiko vanhojen JBA-mallien kauppa kovinkaan kannattavaa ja onnesta riippumatonta. Aina kun raha liikkuu ja vaihtaa omistajaa, niin kaikenlaisia probleemia saattaa syntyä.

Taloudellisten ja logististen aspektien problematiikkaa kuvaa ehkä osuvasti eräs toinen sanonta: Naiset ensin vaikka heikoille jäille, mutta rahapussi pitää jättää kotiin.

Yksittäiset mallit tuskin ovat erityisen arvokkaita ja toimituskulut olisivat suhteellisen suuret kokonaisuuteen verraten. Muutamia kymmeniä malleja sisältävä hyväkuntoinen kokoelma voisi jo olla hiukan eri asia, mutta sellaisissa tapauksissa ostajan ja myyjän "mätsäys" olisi vaikeaa.

Tätä aihetta tekee nyt kuitenkin mieli käsitellä. Huomautan että tämä on puhtaasti teoreettista pohdiskelua, eikä tarkoitukseni ole oikeasti pystyttää mitään James Bondin Autokokoelman mallien verkkokauppaa tai näiden "käytettyjen" mallien välitystoimintaa.

Tarkoitusta varten olen hahmotellut yksinkertaisia lomakkeita joita voi ehkä käyttää mallina jos joku vaikkapa jotakin verkkokauppaa olisi perustamassa. Sitoutumuksetta! Parhaiten nämä ehkä soveltuvat asian pohdiskelun apuneuvoiksi.

  • lomake#1

    Korostan vielä että nämä ovat vain tällaisia lauantai-haihatteluja ilman varsinaista omaa kaupallista tarkoitusta.