Projektin status


Projektin uusi linja POTUT POTTUINA tarkoittaa sitä että jatkossa projektin tilanteesta tiedotus on huomattavan paljon vähemmän avointa kuin mitä tätä sivustoa aloittaessani alunperin suunnittelin.

Niinpä seuraavaa vanhaa tekstiä ei päivitetä ajan tasalle, eikä se välttämättä päde miltään osin.

Projekti etenee jatkossa etupäässä "sammutetuin lyhdyin". Yritys ei jaa salaisuuksiaan julkisuuteen.

Tavoite on nimenomaan globaali peiliaurinkokellon suunnittelun ohjelma. Aurinkokello ei välttämättä ole ekvatoriaalinen, mutta siihen tulee tasajakoinen aika-asteikko.

Mahdollista raportointia täytyy vielä miettiä. Se tulee joka tapauksessa olemaan hyvin ylimalkaista ja yksityiskohdista köyhää.


Projekti on vielä aivan alkutekijöissään. Tämä sivustokaan ei ole saavuttanut normaalia toimintatilaansa, vaan kaikki on kesken.

Pikaisesti on kehitettävä ohjelmallisia perustoimintoja joita voi käyttää 3D-grafiikassa ja säteenseuraamisessa. Siitä on vielä pitkä matka kunnolliseen ohjelmakokonaisuuteen jolla pystyisi suunnittelemaan hyvän peilisysteemin ko. tarkoitukseen. Ohjelmien kehittely etenee toistaiseksi piilossa julkisuudelta.

Myös optisen järjestelmän periaatteellinen rakenne vaatii vielä pohdintaa aivan 2D-tasolta lähtien. Erilaisia vaihtoehtoja täytyy kokeilla ja mahdollisesti ne lopulta johtavat eri tarkoituksiin optimoituihin ratkaisuihin?

Iso avoin kysymys on millaista eteläisintä Auringon deklinaatiota peilioptiikan järjestelmän tulisi pystyä seuraamaan. Kaikkein eteläisimpien Auringon deklinaatioiden merkitys on suomalaisissa olosuhteissa marginaalinen. Toisaalta Suomi ei ole aurinkokellon mahdollisimman edullinen sijoituspaikka. Kyseessä on pitkälti makuasia, tai aurinkokellon sijaintipaikan ympäristöstä ja olosuhteista johtuva seikka. Näkyvyys horisonttiin on harvoin ihanteellinen.

Vyöhykeajan ja ns. kesäajan välinen ero jonkin verran harmittaa. Aurinkokello ei pysty tekemään eroa kevään ja syksyn välillä. Aurinkokello "tietää" vain Auringon deklinaation ja paikallisen tuntikulman. Niinpä kiinteä kesäaikakello näyttää maaliskuun alussa (vyöhykeajan ollessa käytössä) ennen kevättasauspäivää ja Auringon nolladeklinaatiota väärää aikaa jos se on rakennettu näyttämään oikeaa aikaa ("kesäaikaa") lokakuussa syystasauspäivän jälkeen jolloin Auringon deklinaatio on jo negatiivinen.

Erilaisten säätöjen avulla aurinkokello saadaan näyttämään virallista aikaa, mutta näyttötarkkuudesta ei tässä vaiheessa voi mennä takuuseen. Epäilemättä auringon valon avulla kolmen peilin kautta aika-asteikolle heijastettu aikamerkintä jonkin verran leviää sekä deklinaation että tuntikulman suunnassa, mutta ainakin siitä todennäköisesti on mahdollista tehdä symmetrinen niin että keskikohta on oikealla kohdalla vaikka näyttämä onkin leveä. Merkintä asteikolla ei ole aivan ohut, mutta sen keskikohta tulee oikein.

Peiliaurinkokellon rakenteiden tarkempi 3D-suunnittelu ja mallinnus on mielekästä vasta sitten kun on olemassa kelvollinen peilioptiikka eli optiikan perusratkaisu ja tarkat mitat.

Jonkinlainen yleisluonteinen perussuunnitelma on hahmottumassa ja se etenee rinnan ohjelmallisen kehittelyn kanssa. Ohjelmisto kehittyy aluksi yksityisesti kunnes se on valmis julkaistavaksi. Ohjelmien tarkoitus on numeerisen simuloinnin avulla löytää optisesti hyvä kolmen peilin järjestelmä jonka ympärille kokonaisuus voi rakentua. Ohjelmissa panostetaan lujasti graafiseen esitykseen ja niille pyritään tekemään moduulitestaus V-mallin mukaan.

Taloahan ei rakenneta ilmassa roikkuvan aurinkokellon ympärille, vaan aurinkokello on tarkoitus yhdistää taloon, pitkälti talonrakennuksen ehdoilla. Kattorakenteisiin yhdistäminen epäilemättä on käytännössä problemaattista, varsinkin lämmitetyssä rakennuksessa. Tämä peiliaurinkokello ei ole tarkoitettu talon katon kantavaksi rakenteeksi, vaan kaino toive on että se voisi olla kattorakenteiden varassa. Todellisessa toteutuksessa luullakseni tarvittaisiin talojen rakennesuunnittelijan pätevyys?


Peiliaurinkokelloprojektin raportteja
## Raportin aihe
01 Eka raportti ... vielä joskus ...
02  
03  


Vesan ikioma projektin muistilista
Pohjaton Toiveiden Tynnyri
Rankka "To Do" -luettelo

On ehkä selvintä että pidän tässä samalla itselleni muistilistaa ideoista, tekemättömistä ja tehtävistä töistä sekä puutteista ja parannettavista kohdista.PÄÄSIVU