Omaa 3D-grafiikkaa esittävien ohjelmien perusteita

Kolmiulotteisen grafiikan geometrisiä perusasioita joita voi hyödyntää esimerkiksi omissa tietokoneohjelmissa jotka voivat esittää 3D-malleja ajonaikaisesti.

## Jutun aihe
01 3D-grafiikan perusteita osa I Peruskäsitteitä, piste, suora, taso, vektori
02 3D-grafiikan perusteita osa II Avaruudelliset muunnokset matriisien avulla
03 3D-grafiikan perusteita osa III Geometrisia ongelmia ja niiden ratkaisuja
04 3D-grafiikan perusteita osa IV Kolmiulotteisen piirron "liukuhihnan" geometriavaihe
05 3D-grafiikan perusteita osa V Täydennystä, parametroidut käyrät
06 Esitettävien objektien tietorakenteen pohdintaa
07 Säteenseuraamisen teorian perusteiden kehittelyä alustavasti
08 Lineaarinen kuvaus teknillisen korkeakoulun lineaarialgebran mukaan
09 Tietokonegrafiikkaa lineaarialgebran oppikirjan mukaan
   

Ohjelmamoduulien kehittelyä ja yksikkötestaus V-mallin mukaan testi-HTML-lomakkeiden avulla. Toistaiseksi ohjelmien kehittely etenee julkisuudelta piilossa.

## Jutun aihe
 
 


PÄÄSIVU