Kellonaika

Suomen virallinen aika on pääsääntöisesti sen aikameridiaanin paikallinen keskiaurinkoaika jonka maantieteellinen pituus on 30° itään Greenwichistä. Tätä nimitetään myös Itä-Euroopan ajaksi, se on UT+2h.
Valitettavasti käytössä on myös ns. kesäaika, joka käytännössä on vieläkin itäisemmän meridiaanin 45° paikallinen keskiaurinkoaika, se on UT+3h.

Aika perustuu Auringon tuntikulmaan, mutta Auringon todellinen liike taivaalla ei ole kaikkiin tarkoituksiin riittävän tasaista, joten tarvitaan "keskiaurinko". Aikavyöhykejärjestelmä taas on luotu tasaamaan ajan paikallisia eroja esim. valtioiden sisällä.

"Keskiaurinko" on vain kuvitteellinen taivaankappale, mutta se on hyödyllinen. Keskiaurinko liikkuu taivaalla tasaisella nopeudella, keskimäärin samalla nopeudella kuin todellinen Aurinko.

Aurinkokellofanille on tärkeää erottaa toisistaan seuraavat:

 • Oman paikan todellinen aurinkoaika, tosiaurinkoaika
 • Oman paikan keskiaurinkoaika
 • Aikameridiaanin paikallinen tosiaurinkoaika
 • Aikameridiaanin paikallinen keskiaurinkoaika
 • Suomen virallinen aika (joko vyöhykeaikaa tai kesäaikaa)

  Suomen virallisen ajan ja paikan tosiaurinkoajan välillä tarvitaan muutamia korjauksia:

 • Kesäaikakorjaus, koska kesällä kello on tunnin edellä
 • Pituusastekorjaus, koska paikallinen aika on idässä enemmän kuin lännessä
 • Ajantasaus, koska todellinen Aurinko ei liiku vakionopeudella

  Maapallo pyörähtää täyden 360° kierroksen akselinsa ympäri (noin) 24 tunnin aikana, eli 15° / tunti. Tuon 15° voimme tarpeen mukaan ajatella olevan auringon tuntikulma tai myös paikan maantieteellinen pituus.

  Paikallinen aika on idässä enemmän, mutta paljonko? Kuten edellä laskimme, vastaa siis 1 tunti eli 60 aikaminuuttia 15° kulmaa (maantieteellisessä pituudessa). Niinpä yhden asteen kulmaa vastaa 60 / 15 = 4 aikaminuuttia.
  Esim. Helsingin maantieteellinen pituus on 25° itään, joka on 5 astetta länteen aikameridiaanista 30° itään Greenwichistä. Näin ollen Helsingin paikallisaika on 5° * 4 min/aste = 20 aikaminuuttia jäljessä (eli vähemmän) aikameridiaanin paikallisaikaan nähden.


  Aika

  PÄÄSIVU