JD 12h UT

JD eli Juliaaninen päivämäärä klo 12:00 UT on kokonaisluku koska uusi JD alkaa keskipäivällä maailmanajan mukaan.

Juliaaninen päivämäärä saadaan lisäämällä taulukosta saatavaan lukuun luku 2'400'000 (taulukko saadaan hiukan lyhyemmäksi jättämällä nuo kaksi ensimmäistä numeroa eli "24" pois)

Lisättävä on myös kalenterivuoden päivän numero (1 ... 365 tai karkausvuosina 366).

Jos kyse ei ole kellonajasta 12h UT eli 14h Suomen vyöhykeaikaa (15h kesäaikaa), on lisäksi lisättävä tai vähennettävä ko. tunnit jaettuna 24:llä.

JD - 2400000 vuoden nollantena päivänä klo 12 UT
... tai MJD vuoden ensimmäisenä päivänä klo 0h UT
Vuosi +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
1860 410 776 1141 1506 1871 2237 2602 2967 3332 3698
1870 4063 4428 4793 5159 5524 5889 6254 6620 6985 7350
1880 7715 8081 8446 8811 9176 9542 9907 10272 10637 11003
1890 11368 11733 12098 12464 12829 13194 13559 13925 14290 14655
1900 15020 15385 15750 16115 16480 16846 17211 17576 17941 18307
1910 18672 19037 19402 19768 20133 20498 20863 21229 21594 21959
1920 22324 22690 23055 23420 23785 24151 24516 24881 25246 25612
1930 25977 26342 26707 27073 27438 27803 28168 28534 28899 29264
1940 29629 29995 30360 30725 31090 31456 31821 32186 32551 32917
1950 33282 33647 34012 34378 34743 35108 35473 35839 36204 36569
1960 36934 37300 37665 38030 38395 38761 39126 39491 39856 40222
1970 40587 40952 41317 41683 42048 42413 42778 43144 43509 43874
1980 44239 44605 44970 45335 45700 46066 46431 46796 47161 47527
1990 47892 48257 48622 48988 49353 49718 50083 50449 50814 51179
2000 51544 51910 52275 52640 53005 53371 53736 54101 54466 54832
2010 55197 55562 55927 56293 56658 57023 57388 57754 58119 58484
2020 58849 59215 59580 59945 60310 60676 61041 61406 61771 62137
2030 62502 62867 63232 63598 63963 64328 64693 65059 65424 65789
2040 66154 66520 66885 67250 67615 67981 68346 68711 69076 69442
Vuosi ...0 ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9

Esimerkki 1 : JD 01.01.2000 klo 12:00 UT?

Taulukko antaa vuodelle 2000 luvun 51544. Lisäämme vuoden ensimmäisen päivän numeron 1 ja saamme 51545.

01.01.2000   12h UT
2'400'000,0
Taulukosta vuodelle 2000 + 51'544,0
Päivän numero 01.01. + 1,0
Tulos JD = 2'451'545,0

Lisäämme vielä luvun eteen taulukosta pois jätetyt kaksi ensimmäistä numeroa ja saamme luvun 2451545.

Kun kysytty kellonaika on 12 h UT niin ei tarvitse enää lisätä eikä vähentää mitään. Saatiin jo lopullinen vastaus.

Kyseinen ajan hetki JD = 2451545,0 tunnetaan myös nimellä J2000.

Esimerkki 2 : JD 30.09.1958 klo 19:30 Suomen vyöhykeaikaa?

30.09.1958   17:30 UT
2'400'000,000
Taulukosta vuodelle 1958 + 36'204,000
Päivän numero 30.09. + 273,000
+ 5½ h = 0,313 d + 0,313
Tulos JD = 2'436'477,313

Vuodelle 1958 löytyy taulukosta arvo 36204 joka pätee vuoden "nollannelle" päivälle.

Tähän lisätään päivän numero joka syyskuuun viimeiselle päivälle on normaalivuotena 273.

Kellonaika 19:30 on 5½ tuntia ajan 12h UT (14h vyöhykeaikaa) jälkeen, joten on lisättävä vielä 5.5 / 24 eli 0,3125 vuorokautta.

Lopullinen JD saadaan lisäämällä lukuun vielä 2400000 eli ne kaksi taulukosta pois jätettyä numeroa muiden eteen.

Kolme vuorokauden desimaalia tarjoaa aikaminuutin luokkaa olevan esitystarkkuuden.

Esimerkki 3 : JD 01.07.2012 klo 09:00 Suomen kesäaikaa?

01.07.2012   06:00 UT
2'400'000,000
Taulukosta vuodelle 2012 + 55'927,000
Päivän numero 1.7. (karkausvuosi) + 183,000
-6 h = -0,25 d - 0,250
Tulos JD = 2'456'109,750

Taulukosta saadaan vuodelle 2012 luku 55927

2012 on karkausvuosi ja päiväys on helmikuun lopun jälkeen joten päivän numero on yhtä suurempi kuin tavallisesti.

Päiväykselle 1.7. päivän numero on karkausvuonna 183.

Kesäajan käytössä ollessa korjaus maailmanajaksi on -3 tuntia tavanomaisen arvon -2 tuntia asemesta. Niinpä vastaava kellonaika on maailmanaikana 06:00.

Näinollen on vähennettävä 6/24 eli 0,25 vuorokautta koska ko. aika on ennen klo 12:ta UT.

MJD ; 'Modified Julian Date'

Koska MJD = JD - 2'400'000,5 niin taulukoitu arvo on samalla myös MJD vuoden ensimmäisenä päivänä klo 0h UT

Jos halutaan laskea MJD tietylle päiväykselle,

  • otetaan taulukosta arvo ko. vuoden ensimmäisenä päivänä,
  • vähennetään siitä 1 (yksi)
  • ja lisätään päivän numero
  • sekä lisätään UT-kellonaika desimaalivuorokausina, eli UT-tunnit jaettuna luvulla 24.


    Aika

    PÄÄSIVU